PRB-65Y3-PORA VIETNAM - - Thiết bị tự động hóa công nghiệp - ANS Vietnam

Hổ trợ trực tuyến

Click here to chat Skype Me™!
Click here to chat Skype Me™!
than.ans@ansvietnam.com
dung@ansgroup.asia

Mr. Thân: 038.568.5705

Ms. Dung: 0903 307 626

Menu sản phẩm

Hãng sản xuất

Lượt truy cập

Đang online 30
Lượt truy cập 4817904

PRB-65Y3-PORA VIETNAM

Loại sản phẩm: Accessories

Mã sản phẩm: PRB-65Y3-PORA VIETNAM

Nhà cung cấp: ANS VIETNAM

Xuất Xứ:

Hãng sản xuất: ADF Web Vietnam

Giá : Vui lòng liên hệ

PRODUCT MODEL NAME REMARK
POWDER BRAKE NATURAL AIR COOLED TYPE Y4/5 PRB-0.06Y4  
PRB-0.3Y4  
PRB-0.6Y4  
PRB-1.2Y4  
PRB-2.5Y4  
PRB-5Y4  
PRB-10Y4  
PRB-20Y4  
PRB-40Y4  
PRB-65Y3  
POWDER BRAKE NATURAL AIR COOLED TYPE HOLLOW TYPE
YN
PRB-0.3YN  
PRB-0.6YN  
PRB-1.2YN  
PRB-2.5YN  
POWDER BRAKE HOLLOW TYPE, WATER COOLED TYPE WI2 PRB-1.2WI2  
PRB-2.5WI2  
PRB-5WI2  
PRB-10WI2  
PRB-20WI2  
PRB-45WI2  
PRB-65WI2  
POWDER BRAKE INDIRECT WATER COOLED TYPE W4 PRB-2.5W4  
PRB-5W4  
PRB-10W4  
PRB-20W4  
PRB-40W4  
PRB-65W4  
  PRB-5YF4  
POWDER BRAKE FORCED AIR COOLED TYPE YF3/4/5 PRB-10YF4  
PRB-20YF4  
PRB-40YF5  
PRB-65YF3  
POWDER BRAKE OUTSIDE RADIATING TYPE HI1 PRB-2.5HI1  
PRB-5HI1  
PRB-10HI1  
POWDER CLUTCH NATURAL AIR COOLD TYPE AN
A3/4/5
PRC-0.06A4  
PRC-0.2AN  
PRC-0.3A4  
PRC-0.5AN  
PRC-0.6A4  
PRC-1.2A4  
PRC-2.5A4  
PRC-5A4  
PRC-10A4  
PRC-20A4  
PRC-40A5  
PRC-65A3  
POWDER CLUTCH SPECIAL COOLING TYPE W4 PRC-5W4  
PRC-10W4  
PRC-20W4  
PRC-40W4  
POWDER CLUTCH OUTSIDE RADIATING TYPE HA1 PRC-2.5HA1  
PRC-5HA1  
PRC-10HA1  
  PRC-2.5C4  
PRC-5C4  
POWDER CLUTCH ONE SHAFT-SOLID SHAFT C4 / C5 PRC-10C4  
PRC-20C4  
PRC-40C4  
PRC-5C5  
PRC-10C5  
PRC-20C5  

Sản phẩm liên quan

PR-LX-030TD/050TD-PORA VI ...

PRTL-3000E-PORA VIETNAM,Đ ...

PRTL-2000D-PORA VIETNAM

PRTL-1000C-PORA VIETNAM

PRTL-500AB-PORA VIETNAM

PRTL-200B-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRTL-200AB-PORA VIETNAM,Đ ...

PRTL-50AB./100AB-PORA VIE ...

PRTL-50PA/100PA/200PA-POR ...

PRTL-50A/100A/200A-PORA V ...

PT-LM107D-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PT-LM106D-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PT-LM106D-PORA VIETNAM

PT-LA-100-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PTCB-02/02I-PORA VIETNAM

PTC-303D/303D-I-PORA VIET ...

PR-DTC-4100AD-E-PORA VIET ...

PR-DTC-4100A-E-PORA VIETN ...

PR-DTC-4100AD-PORA VIETNA ...

PR-DTC-4100_A-PORA VIETNA ...

PR-DTC-4000CP-PORA VIETNA ...

PR-DTC-4000C-PORA VIETNAM

PR-DTC-4000-PORA VIETNAM

PR-DTC-3100P-PORA VIETNAM ...

PR-DTC-3100-PORA VIETNAM, ...

PR-DTC-3000P-PORA VIETNAM

PR-DTC-3000-PORA VIETNAM

RAYCMLTKM-(Raytek) Fluke ...

RAYCMLTK3M-(Raytek) Fluke ...

RAYCMLTVM-(Raytek) Fluke ...

RAYCMLTJ3M-(Raytek) Fluke ...

RAYCMLTK-(Raytek) Fluke V ...

RAYCMLTV3M-(Raytek) Fluke ...

RAYCI3BM-(Raytek) Fluke V ...

RAYCI2AW-(Raytek) Fluke V ...

RAYCI2AM-(Raytek) Fluke V ...

RAYCI2BM-(Raytek) Fluke V ...

RAYCI1AW-(Raytek) Fluke V ...

RAYCI3B-(Raytek) Fluke Vi ...

RAYCI3B-(Raytek) Fluke Vi ...

RAYCI3A-(Raytek) Fluke Vi ...

RAYCI1B-FLUKE VIETNAM,đại ...

RAYCI2B-(Raytek) Fluke Vi ...

RAYCI2A-(Raytek) Fluke Vi ...

PR6424/003-030-Epro/Emers ...

PR9268/301-100-Epro/Emers ...

PR9268/201-100-Epro/Emers ...

PR-DTC-3000-PORA VIETNAM, ...

PR-DTC-2200RC-PORA VIETNA ...

PR-DTC-2200-PORA VIETNAM

PR-DTC-2100R-PORA VIETNAM ...

PR-DTC-2100R-PORA VIETNAM ...

PR-BS-15-60-PORA VIETNAM

PR-WIR-140-PORA VIETNAM

PR-WIR-070-PORA VIETNAM,Đ ...

PR-S30W-PORA VIETNAM,ĐẠI ...

PR-B20N-PORA VIETNAM,ĐẠI ...

PR-L16WA-PORA VIETNAM

PR-DU50W-PORA VIETNAM,ĐẠI ...

PR-DU30W-PORA VIETNAM

PR-E50W-PORA VIETNAM

PR-E30W-PORA VIETNAM

FC LOADCELL BRACKET-PORA ...

PRTL-5/12.5/25/50 FC-PORA ...

PRTP-2T/3T/5T-PORA VIETNA ...

PR-LX-100TD-PORA VIETNAM

PR-LX-030TD/050TD-PORA VI ...

PRTL-5000E-PORA VIETNAM,Đ ...

PRTL-3000E-PORA VIETNAM

PRTL-2000D-PORA VIETNAM

PRTL-1000C-PORA VIETNAM,Đ ...

PRTL-500AB-PORA VIETNAM,Đ ...

PRTL-200B-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRTL-200AB-PORA VIETNAM,Đ ...

PRTL-50AB./100AB-PORA VIE ...

PRTL-50PA/100PA/200PA-POR ...

PRTL-50A/100A/200A-PORA V ...

PT-LM107D-PORA VIETNAM

PT-LM106D-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PT-LA-100-DIN-PORA VIETNA ...

PT-LA-100-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PTCB-02/02I-PORA VIETNAM, ...

PTC-303D/303D-I-PORA VIET ...

PR-DTC-4100AD-E-PORA VIET ...

PR-DTC-4100A-E-PORA VIETN ...

PR-DTC-4100AD-PORA VIETNA ...

PR-DTC-4100_A-PORA VIETNA ...

PR-DTC-4000CP-PORA VIETNA ...

PR-DTC-4000C-PORA VIETNAM

PR-DTC-4000-PORA VIETNAM, ...

PR-DTC-3100P-PORA VIETNAM

PR-DTC-3100-PORA VIETNAM

PR-DTC-3000P-PORA VIETNAM ...

PR-DTC-3000-PORA VIETNAM

PR-DTC-2200RC-PORA VIETNA ...

PR-DTC-2100R-PORA VIETNAM

PR-LX-100TD-PORA VIETNAM, ...

PR-LX-030TD/050TD-PORA VI ...

PRTL-5000E-PORA VIETNAM,Đ ...

PRTL-3000E-PORA VIETNAM,Đ ...

PRTL-2000D-PORA VIETNAM,Đ ...

PRTL-1000C-PORA VIETNAM,Đ ...

PRTL-500AB-PORA VIETNAM,Đ ...

PRTL-200B-PORA VIETNAM

PRTL-200AB-PORA VIETNAM

PRTL-50AB./100AB-PORA VIE ...

PRTL-50PA/100PA/200PA-POR ...

PRTL-50A/100A/200A-PORA V ...

PT-LM107D-PORA VIETNAM

PT-LM106D-PORA VIETNAM

PT-LA-100-DIN-PORA VIETNA ...

PT-LA-100-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PTCB-02/02I-PORA VIETNAM

PTC-303D/303D-I-PORA VIET ...

PR-DTC-4100AD-E-PORA VIET ...

PR-DTC-4100A-E-PORA VIETN ...

PR-DTC-4100AD-PORA VIETNA ...

PR-DTC-4100_A-PORA VIETNA ...

PR-DTC-4000CP-PORA VIETNA ...

PR-DTC-4000C-PORA VIETNAM ...

PR-DTC-4000-PORA VIETNAM

PR-DTC-3100P-PORA VIETNAM ...

PR-DTC-3100-PORA VIETNAM

PR-DTC-3000P-PORA VIETNAM

PR-DTC-3000-PORA VIETNAM, ...

PR-DTC-2200RC-PORA VIETNA ...

PR-DTC-2200-PORA VIETNAM, ...

PR-DTC-2100R-PORA VIETNAM ...

PR-DTC-2100-PORA VIETNAM

PR-DTC-2000R-PORA VIETNAM ...

PR-DTC-2000-PORA VIETNAM

PRC-20C5-PORA VIETNAM

PRC-10C5-PORA VIETNAM

PRC-5C5-PORA VIETNAM,ĐẠI ...

PRC-40C4-PORA VIETNAM

PRC-20C4-PORA VIETNAM

PRC-10C4-PORA VIETNAM

PRC-5C4-PORA VIETNAM,ĐẠI ...

PRC-2.5C4-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRC-10HA1-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRC-5HA1-PORA VIETNAM,ĐẠI ...

PRC-2.5HA1-PORA VIETNAM,Đ ...

PRC-40W4-PORA VIETNAM,ĐẠI ...

PRC-20W4-PORA VIETNAM,ĐẠI ...

PRC-10W4-PORA VIETNAM,ĐẠI ...

PRC-5W4-PORA VIETNAM,ĐẠI ...

PRC-65A3-PORA VIETNAM

PRC-40A5-PORA VIETNAM

PRC-20A4-pora vietnam

PRC-2.5A4-PORA VIETNAM

PRC-1.2A4-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRC-0.6A4-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRC-0.5AN-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRC-0.5AN-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRC-0.3A4-pora vietnam,đạ ...

PRC-0.2AN-PORA VIETNAM

PRC-0.06A4-PORA VIETNAM,Đ ...

PRB-10HI1-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRB-65YF3-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRB-65YF3-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRB-40YF5-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRB-20YF4-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRB-10YF4-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRB-5YF4-pora vietnam,đại ...

PRB-65W4-PORA VIETNAM,ĐẠI ...

PRB-40W4-PORA VIETNAM,ĐẠI ...

PRB-20W4-pora vietnam

PRB-10W4-PORA VIETNAM,POR ...

PRB-5W4-PORA VIETNAM

PRB-2.5W4-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRB-65WI2-PORA VIETNAM

PRB-65WI2-PORA VIETNAM

PRB-45WI2-PORA VIETNAM

PRB-20WI2-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRB-10WI2-PORA VIETNAM

PRB-2.5WI2-PORA VIET NAM, ...

PRB-1.2WI2-PORA VIETNAM

PRB-2.5YN-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRB-1.2YN-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRB-0.6YN-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRB-0.3YN-PORA VIETNAM

PRB-40Y4-PORA VIETNAM

PRB-20Y4-PORA VIETNAM

PRB-10Y4-PORA VIETNAM

PRB-5Y4-PORA VIETNAM,ĐẠI ...

PRB-2.5Y4-PORA VIETNAM

PRB-1.2Y4-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRB-0.6Y4-PORA VIETNAM,ĐẠ ...

PRB-0.06Y4-POWDER BRAKE N ...

PRC-AN Type

RPS0800MR101A02, RHM0100M ...

RPS0250MD701S2G6102, RPM1 ...

GHM1000MD601A0, RHM1000MD ...

GHM1000MD601A0, RHM1000MD ...

RHM0100MR10AA02, EPV0470M ...

RHM0100MR10AA02, EPV0470M ...

RHM0790MP151S1B6100, RHM0 ...

đại lý MTS sensor Vietnam ...

MTS Sensor Vietnam, GHM03 ...

RHM1000MP151S1B8100, Posi ...

RHM0145MK021S1G8100, Posi ...

RHM0300MD701S1B1101, RD4M ...

RPS0800MR101A02, RHM0100M ...

GHM1000MD601A0, RHM1000MD ...

RHM0100MR10AA02, ERM1250M ...

RHM0080MP021S2G1100 , Tem ...

GBS0400MH151S1G1100SC, RH ...

ERM0525MD341A01, ERM0520M ...

RHM0070MD701S1G2100, RHM0 ...

RHM0070MD701S1G2100, RHM0 ...

RHM0080MP021S2G1100 , Tem ...

RHM0080MP021S2G1100 , Tem ...

GBS0400MH151S1G1100SC, RH ...

ERM0525MD341A01, ERM0520M ...

ERM0525MD341A01, ERM0520M ...

RHM0070MD701S1G2100, RHM0 ...

Cảm biến vị trí MTS RHM12 ...

Temposonics MTS sensor Vi ...

RHM0620MV201S1G2100, RHM0 ...

GHM1460MR021A0, GHM0810MR ...

GHM0750MD601V0, GHM0325MD ...

RHM0475MD601A01, RHM1400M ...

Temposonics RFM07400MP101 ...

Temposonics RFM07400MP101 ...

CP11020EHM0430MM001A01, M ...

CP11020EHM0430MM001A01, M ...

RHM0310MP151S1G8100, GHM0 ...

RHM0200MD601A01, RD4CD4S0 ...

FC202P11KT4E20H2XGXXXXLXX ...

3809GBD08DBAB1D2A000-Broo ...

BWU3275 ASi-3 PROFIBUS-B ...

FMB53-AA21JD1FGD15B3U+AAP ...

E+H Vietnam-7F2C1F-AABCJE ...

7F2C1H-AABCJEACAAAABSKA1- ...

5P3B50-AAIBAEAFACAN3K2BA2 ...

D291LG43NNI2001-Norgren V ...

HPP272 AD0N0N-VAISALA VIE ...

HMT370EX 11A2NA1AA1NN-Vai ...

DMT152 C1DBY11A400A1X-Vai ...

5485C-007-020 Velocity Se ...

440-DR-2044-0200 Vibratio ...

DE455300400KY6MVVR0023 Fi ...

DE1602VDYYB9D128 Fischer, ...

DE1602VDYYB9D128 Fischer, ...

DA0307LR05MR110-Fischer V ...

DA0307LR05MR110-Fischer V ...

DA03 05HR27LW1150-Fischer ...

DE3802Y0YYYYYYYYD0410-Fis ...

DE3802YOYYYYYYYD0401-Fisc ...

DS1102VDYYBKYY00D0062-FIS ...

DS1102VDYYBKYY00D05544-FI ...

LR15-0010-20-Flowline Vie ...

LR15-0010-20-Flowline Vie ...

LR15-0010-20-Flowline Vie ...

LR20-0310-40-Flowline Vie ...

LR20-0310-30-Flowline Vie ...

LR15-0010-40-Flowline Vie ...

LR15-0010-30-Flowline Vie ...

LR10-0010-Flowline Vietna ...

LU80-5101-Flowline Vietna ...

LU23-00-Flowline Vietnam

DL24-00-Flowline Vietnam

DL14-00-Flowline Vietnam

DL10-00-Flowline Vietnam

DX10-01-Flowline Vietnam

DX10-00-Flowline Vietnam

LB12-1001-Flowline Vietna ...

US12-0011-01-Flowline Vie ...

US12-0011-00-Flowline Vie ...

US12-0001-01-Flowline Vie ...

US12-0001-00-Flowline Vie ...

US06-0011-01-Flowline Vie ...

US06-0011-00-Flowline Vie ...

US06-0001-01-Flowline Vie ...

US06-0001-00-Flowline Vie ...

LB12-1001-Flowline Vietna ...

US03-0011-00-Flowline Vie ...

US03-0001-00-Flowline Vie ...

US01-0011-01-Flowline Vie ...

US01-0011-00-Flowline Vie ...

US01-0001-01-Flowline Vie ...

US01-0001-00-Flowline Vie ...

UG12-0011-01-Flowline Vie ...

UG12-0011-00-Flowline Vie ...

UG12-0001-01-Flowline Vie ...

UG06-0011-01-Flowline Vie ...

UG06-0011-00-Flowline Vie ...

UG06-0011-00-Flowline Vie ...

UG06-0001-01-Flowline Vie ...

UG06-0001-01-Flowline Vie ...

UG06-0001-00-Flowline Vie ...

UG03-0011-41-Flowline Vie ...

UG03-0011-40-Flowline Vie ...

UG03-0001-40-Flowline Vie ...

US03-0011-00-Flowline Vie ...

US03-0001-01-Flowline Vie ...

US03-0001-00-Flowline Vie ...

US01-0011-01-Flowline Vie ...

US01-0011-00-Flowline Vie ...

US01-0001-01-Flowline Vie ...

US01-0001-00-Flowline Vie ...

UG12-0011-01-Flowline Vie ...

UG12-0011-00-Flowline VIE ...

UG12-0001-01-Flowline Vie ...

UG12-0001-01-Flowline Vie ...

UG12-0001-00-Flowline Vie ...

UG06-0011-01-Flowline VIE ...

UG06-0011-00-Flowline Vie ...

UG06-0001-01-Flowline Vie ...

UG06-0001-00-Flowline Vie ...

UG03-0011-41-Flowline Vie ...

UG03-0011-40-Flowline Vie ...

UG03-0001-41-Flowline Vie ...

UG03-0001-40-Flowline Vie ...

UG01-0011-41-Flowline Vie ...

UG01-0011-41-Flowline Vie ...

UG01-0011-40-Flowline VI ...

UG01-0001-41-Flowline Vie ...

UG01-0001-40-Flowline Vie ...

DE801E0042B90CEW00000-Fis ...

Fischer DE801E0042B90CEW0 ...

Fischer DS1301VA23CKD064, ...

Cảm biến chênh áp / Diffe ...

Cảm biến chênh áp / Diffe ...

Cảm biến chênh áp / Diffe ...

Cảm biến chênh áp / Diffe ...

DS21010A21B50W00-Fischer ...

F-1100-10-XX-122X 1.25 - ...

F-11XX-11-00-3229-Onicon ...

FT-3220-13111-2121-101-On ...

FT-3220-13111-2121-Onicon ...

BTL38U6 BTL7-E501-M0800- ...

DMT152 A1DCE1XA33EA1X-Vai ...

Watlow Code Number : 2136 ...

Alfa 70P K2N + FRU8-Westc ...

CNX-50-BCS Italy Vietnam

41015-HYDP-Checkline Viet ...

41016-Checkline Vietnam,Đ ...

P108/CC/VH/LRC/R/4CL//EU0 ...

P108/CC/VH/RRC/R/4CL/EU09 ...

616KD-15-Dwyer Vietnam,ĐẠ ...

T-402-5507-Checkline Viet ...

4262/2 junction boxes-BC ...

4262/4-BCS Italy Vietnam

ZF2-100-Hans-schmidt Viet ...

BTL1N18 BTL7-E570-M0260- ...

370423 Conn D6 Female Me ...

LHAD600M03002R2 ST L-ser ...

WLC3-37Q-020D-Takuwa Viet ...

HL-400 L-Towa Seiden Viet ...

HMPX 3A2A1A0A0B0 Humidit ...

Indigo510 A1N2A1AAAN Ind ...

Indigo201 1A1A0 Analog O ...

HMP1 SENSOR Indigo minia ...

GPS-421 [GPSM-421]-Rotary ...

GPS-420 [GPSM-420]-Rotary ...

GPS-321 [GPSM-321]-Rotary ...

GPS-120 [GPSM-120]-Rotary ...

GPS-221 [GPSM-221]-Rotary ...

GPS-120 [GPSM-120]-Rotary ...

GPS-220 [GPSM-220]-Rotary ...

GPS-121 [GPSM-121]-Rotary ...

GPS-120 [GPSM-120]-Rotary ...

GP-460 [GPM-460]-Rotary U ...

GP-301-12 [GPM-301-12]-Ro ...

GP-460 [GPM-460]-Rotary U ...

GP-301-10 [GPM-301-10]-Ro ...

GP-201-10 [GPM-201-10]-Ro ...

GP-380 [GPM-380]-Rotary U ...

GP-280 [GPM-280]-Rotary U ...

GP-180 [GPM-180]-Rotary U ...

GP-460 [GPM-460]-Rotary U ...

GP-361 [GPM-361]-Rotary U ...

GP-261 [GPM-261]-Rotary U ...

GP-161 [GPM-161]-Rotary U ...

GP-641 [GPM-641]-Rotary U ...

GP-630 [GPM-630]-Rotary U ...

GP-540 [GPM-540]-Rotary U ...

GP-441 [GPM-441]-Rotary U ...

GP-440 [GPM-440]-Rotary U ...

GP-341 [GPM-341]-Rotary U ...

GP-340 [GPM-340]-Rotary U ...

GP-241 [GPM-241]-Rotary U ...

GP-240 [GPM-240]-Rotary U ...

GP-141 [GPM-141]-Rotary U ...

GP-140 [GPM-140]-Rotary U ...

GP-140 [GPM-140]-Rotary U ...

GP-530 [GPM-530]-Rotary U ...

GP-530 [GPM-530]-Rotary U ...

GP-431 [GPM-431]-Rotary U ...

GP-430 [GPM-430]-Rotary U ...

GP-430 [GPM-430]-Rotary U ...

GP-331 [GPM-331]-Rotary U ...

GP-330 [GPM-330]-Rotary U ...

GP-231 [GPM-231]-Rotary U ...

GP-230 [GPM-230]-Rotary U ...

GP-131 [GPM-131]-Rotary U ...

GP-130 [GPM-130]-Rotary U ...

GP-621 [GPM-621]-Rotary U ...

GP-421 [GPM-421]-Rotary U ...

GP-420 [GPM-420