HD2040-R-Delta Ohm Vietnam - - Thiết bị tự động hóa công nghiệp - ANS Vietnam

Hổ trợ trực tuyến

Click here to chat Skype Me™!
Click here to chat Skype Me™!
than.ans@ansvietnam.com
huy@ansgroup.asia

Mr. Thân: 038.568.5705

Mr. Huy: 0934 039 951

Menu sản phẩm

Hãng sản xuất

Lượt truy cập

Đang online 23
Lượt truy cập 6242688

HD2040-R-Delta Ohm Vietnam

Loại sản phẩm: Accessories

Mã sản phẩm: HD2040-R-Delta Ohm Vietnam

Nhà cung cấp: ANS VIETNAM

Xuất Xứ:

Hãng sản xuất: Delta OHM Vietnam

Giá : Vui lòng liên hệ

Delta OHM, thành lập vào 1978 tại Italy🇮🇹. 2015 Delta OHM đã trở thành một trong những thành viên của #GHM Group. Delta OHM  sẽ tập trung vào lĩnh vực:

+ Thiết bị khí tượng:  Đo tốc độ gió, hướng gió, lượng mưa, áp suất khí quyển, độ ẩm, bức xạ, ánh sáng và nhiệt độ…

+ Hệ thống ghi dữ liệu không dây (Wireless Data Logger Systems), cũng như thiết bị đo lường và điều khiển chuyên nghiệp (Professional Measuring And Control Equipment) / thiết bị truyền (Transmitter), cảm biến, thiết bị ghi nhật ký và thiết bị cầm tay cho Âm học và Rung động, Vi khí hậu, Chất lượng không khí-CO-CO2, Phân tích nước, đo độ ẩm tương đối, tốc độ không khí, đo bức xạ ảnh, nhiệt độ và áp suất...

Code Description_ENG Brand Vietnam
080A90 Glue for accelerometer mounting Delta Ohm Vietnam
081A27 Screw; dual 5-40UNC   Delta Ohm Vietnam
081A90 Screw; dual 5-40UNC 10-32UNF Delta Ohm Vietnam
081B05 Screw; dual 10-32UNF Delta Ohm Vietnam
BAT-40 Spare battery pack for HD40.1 printer Delta Ohm Vietnam
BAT4V8NIMH Spare battery pack for the sound level meter Delta Ohm Vietnam
C207 RS232-USB converter for old sound level meters with MiniDIN connector. Supplied with installation Windows driver Delta Ohm Vietnam
CH20 USB doangle for Noise Studio software modules licence activation (at least 1 software module purchase required) Delta Ohm Vietnam
CP2010MC Extension cable for HD2010MC. Delta Ohm Vietnam
CP22 USB interface cable for HD2070 and HD2030 Delta Ohm Vietnam
CP25 RS232-USB converter for old sound level meters with M12 connector but without USB chip. Supplied with installation Windows driver Delta Ohm Vietnam
CP9509/BNC/5 Extension coaxial cable L=5mt. BNC male connectors on both sides.  Delta Ohm Vietnam
CPA/10 Microphone extension cable  for sound level meters L=10mt Delta Ohm Vietnam
CPA/20 Microphone extension cable  for sound level meters L=20mt Delta Ohm Vietnam
CPA/5 Microphone extension cable  for sound level meters L=5mt Delta Ohm Vietnam
CPA/50 Microphone extension cable  for sound level meters L=50mt Delta Ohm Vietnam
CPM1252.5 12-wire connecting cable M23 - M12 for connection to HD2011NMT box. L = 5 m. Delta Ohm Vietnam
HD2005.20.1 Tripod kit with adjustable legs for environmental sensors installation. Max height 335 cm  Delta Ohm Vietnam
HD2010.O0 "Memory module" memory expansion for sound level meters (ask factory for availability) Delta Ohm Vietnam
HD2010.O1 "Third octave" option for HD2010UC/A sound level meters. 25Hz-12,5KHz (8KHz for class 2 version). Accredited calibration certificate included. Delta Ohm Vietnam
HD2010.O1/4 "Microphone set for measurements up to 160dB" including HD2010PNE4 pre, HDP079A02 adapter, MC24E 1/4' microphone (in substitution to standard microphone set). Option available for HD2010UC.k1 and HD2010UC/A.k1 Delta Ohm Vietnam
HD2010.O1/4H "Microphone set for measurements up to 180dB" including HD2010PNE4H pre, HDP079A02 adapter, MC24EH 1/4' microphone (in substitution to standard microphone set). Option available for HD2010UC.k1 and HD2010UC/A.k1 Delta Ohm Vietnam
HD2010.O2 "Advanced datalogger" option for sound level meters; noise level profiles automatic recording; statistical analysis; triggers. Delta Ohm Vietnam
HD2010.O4 "Reverberation time" option for HD2010UC/A Delta Ohm Vietnam
HD2010.OE "Microphone protection for outdoor measurements", option available for HD2010UC, HD2010UC/A; includes HDWME outdoor protection, HD2010PNE2W heated preamplifier (substitutes standard preamplifier in HD2010UC and HD2010UC/A kits) Delta Ohm Vietnam
HD2010.SFI IEC61672 Accredia  SLM calibration Option for HD2010UC Delta Ohm Vietnam
HD2010.SFI8 IEC61672 Accredia  SLM + oct.filters IEC61260  calibration Option for HD2010UC/A Delta Ohm Vietnam
HD2010MC SD card adapter for sound level meters with M12 connector. 2GB SD card included. Datalogger option installed on sound level meter required Delta Ohm Vietnam
HD2010PNE2 1/2' microphone preamplifier for UC52 microphones; for HD2010UC and HD2010UC/A Delta Ohm Vietnam
HD2010PNE2W 1/2' microphone preamplifier with heater for UC52 microphones. Integrated 5mt extension cable. To be used with HDWME outdoor protection. For HD2010UC and HD2010UC/A Delta Ohm Vietnam
HD2010PNE4 1/4' microphone preamplifier for prepolarized MC24E microphones. HDP079A02 adapter required. For HD2010UC.k1 or HD2010UC/A.k1 Delta Ohm Vietnam
HD2010PNE4H 1/4' microphone preamplifier for prepolarized MC24EH microphones. HDP079A02 adapter required.  For HD2010UC.k1 or HD2010UC/A.k1 Delta Ohm Vietnam
HD2010UC.kit1 Precision Integrating Sound Level Meter (Type approved IEC61672); class 1; range 30-140dB; linearity range 80dB; 1/2' Free Field removable pre-polarized microphone; HD2010PNE2 removable preamplifier; parallel A, C, Z freq.weightings; parallel Fast, Slow, Impulse time constants; memory 8MB; storage 500 single records; combined datalogger and statistics (option HD2010.O2); windshield, USB cable, Noise Studio software, carring case, 4xbatteries included. Delta Ohm Vietnam
HD2010UC.kit2 Precision Integrating Sound Level Meter IEC61672; class 2; range 30-140dB; linearity range 80dB; 1/2' Free Field removable pre-polarized microphone; HD2010PNE2 removable preamplifier; parallel A, C, Z freq.weightings; parallel Fast, Slow, Impulse time constants; memory 8MB; storage 500 single records; combined datalogger and statistics (option HD2010.O2);windshield, USB cable, Noise Studio software, carring case, 4xbatteries included. Delta Ohm Vietnam
HD2010UC.U1 Upgrade from HD2010UC to HD2010UC/A. "Datalogger" option compulsory. Accredited calibration included.  Delta Ohm Vietnam
HD2010UC/A.Kit1 Precision Integrating Sound Level Meter and analyzer (Type approved IEC61672); class 1; range 30-140dB; linearity range 80dB; 1/2' Free Field removable pre-polarized microphone; HD2010PNE2 removable preamplifier; combined advanced datalogger and statistics; parallel A, C, Z freq.weightings; parallel Fast, Slow, Impulse time constants; octave band real time analysis (Third octave optional); memory 8MB; windshield, USB cable, Noise Studio software, carring case, 4xbatteries included. Delta Ohm Vietnam
HD2010UC/A.Kit2 Precision Integrating Sound Level Meter and analyzer  IEC61672; class 2; range 30-140dB; linearity range 80dB; 1/2' Free Field removable pre-polarized microphone; HD2010PNE2 removable preamplifier; combined advanced datalogger and statistics; parallel A, C, Z freq.weightings; parallel Fast, Slow, Impulse time constants; octave band real time analysis (third octave optional); memory 8MB; windshield, USB cable, Noise Studio software, carring case, 4xbatteries included. Delta Ohm Vietnam
HD2011.OM "Monitor" option for old sound level meters to be used on HD2011NMT monitoring station Delta Ohm Vietnam
HD2011.OMN "Monitor" option for new sound level meters to be used on HD2011NMT monitoring station Delta Ohm Vietnam
HD2011-Li40A Option "7d" for HD2011NMT (B0B, BMB, SMB, S0B versions): includes lithium battery for 7 days authonomy, charger 10A. To be installed inside HD2011NMT Delta Ohm Vietnam
HD2011-Li9A Option "48h" for HD2011NMT (B0B, BMB, SMB, S0B versions): includes lithium battery for 48h authonomy, charger 2A. To be installed inside HD2011NMT Delta Ohm Vietnam
HD2011NMT.9 Threaded bush to mount HDWME on Ø40mm pole Delta Ohm Vietnam
HD2011NMT.K1 Outdoor  environmental noise monitoring station - advanced kit - battery powered - 3G remote control Delta Ohm Vietnam
HD2011NMT.K2 Outdoor  environmental noise monitoring station - basic kit - battery powered - 3G remote control Delta Ohm Vietnam
HD2011NMT.K3 Outdoor portable environmental noise monitoring station - advanced kit - battery powered - 3G remote control Delta Ohm Vietnam
HD2011NMT.K4 Outdoor portable environmental noise monitoring station - basic kit - battery powered - 3G remote control Delta Ohm Vietnam
HD2011NMT.K5 Outdoor  environmental noise monitoring station - advanced kit - power supply from mains - 3G remote control Delta Ohm Vietnam
HD2011NMT.K6 Outdoor  environmental noise monitoring station - basic kit - power supply from mains - 3G remote control Delta Ohm Vietnam
HD2011NMT.K7 Outdoor portable environmental noise monitoring station - advanced kit - power supply from mains - 3G remote control Delta Ohm Vietnam
HD2011NMT.K8 Outdoor portable environmental noise monitoring station - basic kit - power supply from mains - 3G remote control Delta Ohm Vietnam
HD2011NMT.MET Meteo option for all HD2011NMT.Kxx. It includes: HD53LST ultrasonic anemometer + rain gauge; CPM1252.5 connection cable for ultrasonic anemometer; activation of meteo acquisition for HD2011NMT Delta Ohm Vietnam
HD2011NMT-B0B  Station/Terminal for noise monitoring, battery power supply: includes BOX IP65, electronic board, 3G modem, GSM antenna, access to Delta Ohm cloud. Sound level meter, batteries, outdoor microphone set, mounting accessories, NS4 management software not included Delta Ohm Vietnam
HD2011NMT-B0P Station/Terminal for noise monitoring, mains or solar panel power supply: includes BOX IP65, electronic board, 3G modem, GSM antenna, access to Delta Ohm cloud. Sound level meter, batteries, solar panel, outdoor microphone set, mounting accessories, NS4 management software not included Delta Ohm Vietnam
HD2011NMT-BMB  Station/Terminal for noise monitoring, ready for METEO acquisition, battery power supply: includes BOX IP65, electronic board, 3G modem, GSM antenna, access to Delta Ohm cloud. Sound level meter, batteries, outdoor microphone set, mounting accessories, NS4 management software not included Delta Ohm Vietnam
HD2011NMT-BMP Station/Terminal for noise monitoring, ready for METEO acquisition, mains or solar panel power supply: includes BOX IP65, electronic board, 3G modem, GSM antenna, access to Delta Ohm cloud. Sound level meter, batteries, solar panel, outdoor microphone set, mounting accessories, NS4 management software not included Delta Ohm Vietnam
HD2011NMT-S0B Station/Terminal for noise monitoring, battery power supply: includes SUITCASE IP67, electronic board, 3G modem, GSM antenna, access to Delta Ohm cloud. Sound level meter, batteries, outdoor microphone set, mounting accessories, NS4 management software not included Delta Ohm Vietnam
HD2011NMT-S0P Station/Terminal for noise monitoring, mains or solar panel power supply: includes SUITCASE IP67, electronic board, 3G modem, GSM antenna, access to Delta Ohm cloud. Sound level meter, batteries, solar panel, outdoor microphone set, mounting accessories, NS4 management software not included Delta Ohm Vietnam
HD2011NMT-SMB Station/Terminal for noise monitoring, ready for meteo acquisition, battery power supply: includes  SUITCASE IP67, electronic board, 3G modem, GSM antenna, access to Delta Ohm cloud. Sound level meter, batteries, outdoor microphone set, mounting accessories, NS4 management software not included Delta Ohm Vietnam
HD2011NMT-SMP Station/Terminal for noise monitoring, ready for METEO acquisition, mains or solar panel power supply: includes  SUITCASE IP67, electronic board, 3G modem, GSM antenna, access to Delta Ohm cloud. Sound level meter, batteries, solar panel, outdoor microphone set, mounting accessories, NS4 management software not included Delta Ohm Vietnam
HD2011-Pb100A Option "100A" including backup battery for 24VDC power supply . To be installed outside HD2011NMT; for HD2011NMT (BOP, BMP, SMP, SOP versions) Delta Ohm Vietnam
HD2011-Pb18A Option "18A" including backup battery for 24VDC power supply . To be installed inside HD2011NMT; for HD2011NMT (BOP, BMP, SMP, SOP versions) Delta Ohm Vietnam
HD2011-Pb55A Option "55A" including backup battery for 24VDC power supply . To be installed outside HD2011NMT; for HD2011NMT (BOP, BMP, SMP, SOP versions) Delta Ohm Vietnam
HD2011-Pb70A Option "70A" including backup battery for 24VDC power supply . To be installed outside HD2011NMT; for HD2011NMT (BOP, BMP, SMP, SOP versions) Delta Ohm Vietnam
HD2011-V100 Waterproof case "trolley like" for transport and positioning of HD2011-Pb70A and HD2011-Pb100A batteries (batteries not included) Delta Ohm Vietnam
HD2011-V55 Waterproof case "trolley like" for transport and positioning of HD2011-Pb55A  battery (battery not included) Delta Ohm Vietnam
HD2011-V75 IP67 waterproof case wired for outdoor sound level meter housing. Includes panel connectors for outdoor microphone, internal wiring for microphone and battery, die-cut sponge. Sound level meter, microphone's outdoor protection and battery not included Delta Ohm Vietnam
HD2020 Sound level calibrator, type approved , class 1, IEC60942, for 1/2' microphones (1/4' with adapter HD2020AD4), 94/114 dB , 1KHz. Accredia certification included. Delta Ohm Vietnam
HD2020AD4 Calibrator adaptor 1/2' > 1/4' for 1/4' microphones Delta Ohm Vietnam
HD2022 Sound level calibrator, class 2, IEC60942, for 1/2' microphones (1/4' with adapter HD2020AD4), 114 dB , 1KHz. Accredia certification included. Delta Ohm Vietnam
HD2024C Sound level calibrator, class 1, IEC60942, for 1/2' microphones (1/4' with adapter HD2020AD4), 94dB , 1KHz. Includes Accredia/ISO17025 calibration certificate Delta Ohm Vietnam
HD2030.1234 Hand-arm adapters kit including HD2030AC1, HD2030AC2, HD2030AC3, HD2030AC4 Delta Ohm Vietnam
HD2030.124 Hand-arm adapters kit including HD2030AC1, HD2030AC2, HD2030AC4 Delta Ohm Vietnam
HD2030.CAB.BNC-10M Coaxial exension cable BNC-BNC L=10mt Delta Ohm Vietnam
HD2030.CAB1-10M Cable for monoaxial accelerometers for HD2030 L=10mt Delta Ohm Vietnam
HD2030.CAB13 Cable/adapter with 3xBNC inputs, L=40cm (for HD2030 and HD2070) Delta Ohm Vietnam
HD2030.CAB1-3M Cable for monoaxial accelerometers for HD2030 L=3mt Delta Ohm Vietnam
HD2030.CAB1-5M Cable for monoaxial accelerometers for HD2030 L=5mt Delta Ohm Vietnam
HD2030.CAB1B-3M Coaxial cable with BNC output for monoaxial accelerometers; for connection to HD2030.CAB13 Delta Ohm Vietnam
HD2030.CAB3-1.6M Signal cable for HDP356B41 whole body accelerometer; L=1.6mt; for HD2030 and HD2070 Delta Ohm Vietnam
HD2030.CAB3-10M Signal cable for triaxial accelerometers; L=10mt; for HD2030 and HD2070 Delta Ohm Vietnam
HD2030.CAB3-3M Signal cable for triaxial accelerometers; L=3mt; for HD2030 and HD2070 Delta Ohm Vietnam
HD2030.CAB3-5M Signal cable for triaxial accelerometers; L=5mt; for HD2030 and HD2070 Delta Ohm Vietnam
HD2030.CAB3M-2M Signal cable for triaxial accelerometers; M5 connector; L=2mt; for HD2030 and HD2070 Delta Ohm Vietnam
HD2030.CAB3M-5M Signal cable for triaxial accelerometers; M5 connector; L=5mt; for HD2030 and HD2070 Delta Ohm Vietnam
HD2030.CAB3S-10M Signal cable for miniature triaxial accelerometers; L=10mt; for HD2030 and HD2070 Delta Ohm Vietnam
HD2030.CAB3S-3M Signal cable for miniature triaxial accelerometers; L=3mt; for HD2030 and HD2070 Delta Ohm Vietnam
HD2030.CAB3S-5M Signal cable for miniature triaxial accelerometers; L=5mt; for HD2030 and HD2070 Delta Ohm Vietnam
HD2030.CAB-X Connector assembly (for HD2070 and HD2030 input) on accelerometer's cables supplied by customers Delta Ohm Vietnam
HD2030.k1 Vibration analyzer conforming to ISO8041, ISO5349, ISO2631, four channels. Optional "spectral analysis", "statistical analysis", "digital signal recorder".  SD card memory for datalogging. Sensors not included. Delta Ohm Vietnam
HD2030.O1 "Spectral analysis" option for HD2030 Delta Ohm Vietnam
HD2030.O2 "Statistical analysis" option for HD2030 Delta Ohm Vietnam
HD2030.O3 "Digital recorder" option for HD2030 Delta Ohm Vietnam
HD2030AC1 Hand-arm cube shaped adapter for accelerometer mounting Delta Ohm Vietnam
HD2030AC2 Hand-arm  Cylindrical handles adapter for accelerometer mounting;  light alloy Delta Ohm Vietnam
HD2030AC3 Hand-arm Cylindrical handles adapter for accelerometer mounting;  inox Delta Ohm Vietnam
HD2030AC4 Hand-arm "T" adapter for accelerometers mounting Delta Ohm Vietnam
HD2030AC5 "Floor" adaper for accelerometer positioning on floors Delta Ohm Vietnam
HD2030AM Earphone with microphone for HD2070 and HD2030 Delta Ohm Vietnam
HD2030FV   Velcro strap Delta Ohm Vietnam
HD2030MC 32GB SD memory card for HD2030 Delta Ohm Vietnam
HD2030MSP Whole body triaxial accelerometer with rubber pad, ICP, 1V/g, weight 453g, range 5 g pk Delta Ohm Vietnam
HD2030MSP.CAB13 Cable for connection of tri-axial accelerometers with 4pin M5 connector. Length 5m, equipped with connector on both instruments and accelerometer sides. Delta Ohm Vietnam
HD2040 Normalized impact noise generator in accordance with  ISO 16283-2, ISO 140-6, ISO 140-7, Delta Ohm Vietnam
HD2040-A Remote control antenna  for HD2040 (spare part) Delta Ohm Vietnam
HD2040-B Rechageable battery pack for HD2040 (spare part) Delta Ohm Vietnam
HD2040-R Remote control  for HD2040 (spare part) Delta Ohm Vietnam
HD2040-V Carrying case for HD2040 (spare part) Delta Ohm Vietnam
HD2050 Omnidirectional dodecahedral sound source conforming to  ISO 16283-1, including: HD2050.1.5 signal cable, HD2050.1.L cable, instruction manual, rigid carrying case HD2050V Delta Ohm Vietnam
HD2050.1 Stand with wheels for HD2050, including soft protective bag Delta Ohm Vietnam
HD2050.1.2 Signal cable for HD2050, L=2mt Delta Ohm Vietnam
HD2050.1.5 Signal cable for HD2050, L=5mt Delta Ohm Vietnam
HD2050.1.L L shaped signal cable for HD2050 Delta Ohm Vietnam
HD2050.20 Digital power amplifier for HD2050, HD2050.30 including remote control, internal white/pink signal generator, power supply cable, management software, instruction manual Delta Ohm Vietnam
HD2050.20R Radio remote contro for HD2050.20 (spare part) Delta Ohm Vietnam
HD2050.30 Directional loudspeaker including HD2050.1.5 signal cable and instruction manual Delta Ohm Vietnam
HD2050.30.1 Protective bag for HD2050.30 Delta Ohm Vietnam
HD2050.30.2 Aluminium support for HD2050.30  Delta Ohm Vietnam
HD2050.40 Subwoofer (passive) for HD2050 Delta Ohm Vietnam
HD2050.40.1 Signal cable for HD2050.40 Delta Ohm Vietnam
HD2050V Aluminium carrying case for HD2050 Delta Ohm Vietnam
HD2060 Vibration calibrator, portable, multi-frequency and multi-level: two frequencies of emission: 15,915 Hz @ 1 m/s2 and 0,1 g,  159,155 Hz @ 10 m/s2 and 1 g. Low distortion accelerations, independent from the mass of the transducer. Absence of dispersed magnetic field. Conforms to ISO 8041:2005 Delta Ohm Vietnam
HD2060.20 Support for triax accelerometer side mounting on HD2060 Delta Ohm Vietnam
HD2060.30 Support for the lateral mounting of tri‑axial accelerometers HDWBV-100 and HDBV-1000. Delta Ohm Vietnam
HD2070.BV Kit to measure vibrations and evaluate annoyance in case of building constructions, demolishing, road and railway constructions. The kit is composed by the following codes: HD2070.K1; HDBV-1000; HD2030.CAB3M-5M; HD2030AC5. Delta Ohm Vietnam
HD2070.HA-WB Kit to measure vibrations and evaluate exposure to hand-arm system and whole body  according to EN ISO 5349 and ISO 2631. It includes:  HD2070.K1, HDP356A02, HD2030.CAB3-3M, HD2030.124, HD2030MSP, HD2030.CAB3M-2M.  Delta Ohm Vietnam
HD2070.k1 Vibration analyzer conforming to ISO8041, ISO5349, ISO2631, three channels. Optional "Spectral analysis", "Statistical analysis", "digital signal recorder". SD memory card  for datalogging.  Sensors not included Delta Ohm Vietnam
HD2070.O1 "Spectral analysis" option for HD2070 Delta Ohm Vietnam
HD2070.O2 "Statistical analysis" option for HD2070 Delta Ohm Vietnam
HD2070.O3 "Digital recorder" option for HD2070 Delta Ohm Vietnam
HD2070MC 8GB SD memory card for HD2070 Delta Ohm Vietnam
HD2101/USB Cable for connection to USB port. For old sound level meters with MiniDIN connector and USB chip Delta Ohm Vietnam
HD2110.O1 "Third octave" option for HD2110L sound level meters. 16Hz-20KHz and 14Hz-18KHz. Accredited calibration certificate included. Delta Ohm Vietnam
HD2110.O1/4  "Microphone set for measurements up to 160dB" including HD2110PEL4 pre, HDP079A02 adapter, MC24E 1/4' microphone (in substitution to standard microphone set). Option available for HD2110L Delta Ohm Vietnam
HD2110.O1/4H  "Microphone set for measurements up to 180dB" including HD2110PEL4H pre, HDP079A02 adapter, MC24EH 1/4' microphone (in substitution to standard microphone set). Option available for HD2110L Delta Ohm Vietnam
HD2110.O2  "Advanced datalogger" option for old HD2110 Delta Ohm Vietnam
HD2110.O4 "Reverberation time" option for HD2110L or HD2110 Delta Ohm Vietnam
HD2110.O6 "FFT" option for HD2110L or HD2110. FFT calculation and 1/32s short leq profile fast acquisition.  Delta Ohm Vietnam
HD2110.OE  "Microphone protection for outdoor measurements", option available for HD2110L; includes HDWME outdoor protection, HD2110PEWL heated preamplifier (substitutes standard preamplifier supplied with HD2110L) Delta Ohm Vietnam
HD2110/SA Support to fix microphone preamplifier on tripod Delta Ohm Vietnam
HD2110CSNM RS232 null modem serial cable with DB9 connector for PC or HD40.1 printer connection Delta Ohm Vietnam
HD2110L.ENV Kit “Environmental Noise”
Includes: HD2110L.Kit1 Class 1 Integrating sound level meter , HD2110.01 “Third Octave” option, HD2020 Class 1 sound calibrator, CH20  key, NS5 “Environmental Noise” software module
Delta Ohm Vietnam
HD2110L.kit1 Precision Integrating Sound Level Meter and analyzer (Type approved IEC61672); class 1; range 20-140dB; linearity range 110dB; MC21E 1/2' Free Field 50mV/Pa removable pre-polarized microphone; HD2110PEL removable preamplifier; combined advanced datalogger and statistics; parallel A, C, Z freq.weightings; parallel Fast, Slow, Impulse time constants; octave band real time analysis; memory 8MB; Accredited calibration certificate of SLM and filters included; windshield, USB cable, Noise Studio software, carring case, 4xbatteries included. Delta Ohm Vietnam
HD2110PEL 1/2' microphone preamplifier for HD2110L; for pre-polarized microphones Delta Ohm Vietnam
HD2110PEL4  1/4' microphone preamplifier for prepolarized MC24E microphones. HDP079A02 adapter required. For HD2110L Delta Ohm Vietnam
HD2110PEL4H 1/4' microphone preamplifier for prepolarized MC24EH microphones. HDP079A02 adapter required. For HD2110L Delta Ohm Vietnam
HD2110PEWL 1/2' heated microphone preamplifier for HD2110L; for MC21E prepolarized microphones; integrated 5m extension cable Delta Ohm Vietnam
HD2110PL 1/2' microphone preamplifier for 200V polarized microphones. For HD2110L.  Delta Ohm Vietnam
HD2110PWL 1/2' heated microphone preamplifier for MK221, MK223, MK232, 377C41 microphones; for HD2110L sound level meter; integrated 5m extension cable Delta Ohm Vietnam
HD2110RS RS232-USB serial cable for HD40.1 serial printer Delta Ohm Vietnam
HD2110USB USB-M12 serial cable for PC connection Delta Ohm Vietnam
HD32MT.SWD 100…240 Vac / 24 Vdc power supply unit with switch. Includes the fixing accessories. Delta Ohm Vietnam
HD40.1 Thermal serial printer , power supply included Delta Ohm Vietnam
HD53LS.S 2-axes ultrasonic static anemometer for the measurement of wind speed and direction. CPM1252.5 connection cable not included Delta Ohm Vietnam
HD53LST Rain gauge class B (referable) / Ultrasonic static anemometer for the measurement of rain , wind speed , wind direction. CPM1252.5 connection cable not included Delta Ohm Vietnam
HD6188 Hidro repellent silicon grese Delta Ohm Vietnam
HD6196 Magnetic base with 10-32 UNF  screw Delta Ohm Vietnam
HD6220 Insulated base; 10-32UNF screw; 10-32UNF threaded hole Delta Ohm Vietnam
HD6226 Adhesive mounting base with 10-32UNF threaded thru-hole Delta Ohm Vietnam
HD6239 Accelerometer push-rod Delta Ohm Vietnam
HD6245  Insulated base with integrated 10-32 UNF screw and 10-32 UNF threaded hole. Delta Ohm Vietnam
HD6245.1 Insulated adhesive base with 10-32 screw Delta Ohm Vietnam
HD6273 Wax tray  Delta Ohm Vietnam
HD6284 Magnetic base with 10-32 UNF threaded hole Delta Ohm Vietnam
HD6286 Metallic disk for magnetical accelerometer mounting Delta Ohm Vietnam
HDBV-1000 triaxial high sensitivity accelerometer, ICP, 10V/g, weight 50g, range 5m/s2 pk Delta Ohm Vietnam
HDD3019A1 monoaxial accelerometer for hand arm measurements, ICP, 10mV/g, weight 8g, range 500 g pk Delta Ohm Vietnam
HDD3056B2 monoaxial accelerometer general purpose, ICP, 100mV/g, weight 10g, range 50 g pk Delta Ohm Vietnam
HDD3200B5T monoaxial accelerometer for hand arm measurements, ICP, 1mV/g, weight 6g, range 5000 g pk Delta Ohm Vietnam
HDMS_CCP microphone set with MC21E free field microphone and 1/2" CCP preamplifier, gain 0 dB Delta Ohm Vietnam
HDMS_CCP/10 microphone set with MC21E microphone and 1/2" CCP preamplifier, gain 10 dB Delta Ohm Vietnam
HDMS_CCP_RI microphone set with MC22E random incidence microphone and 1/2" CCP preamplifier, gain 0 dB Delta Ohm Vietnam
HDMS_CCP_RI/10 microphone set with MC22E random incidence microphone and 1/2" CCP preamplifier, gain 10 dB Delta Ohm Vietnam
HDMS_CCP_UC microphone set with UC52 microphone and 1/2" CCP preamplifier, gain 0 dB Delta Ohm Vietnam
HDMS_CCP_UC/10 microphone set with UC52 microphone and 1/2" CCP preamplifier, gain 10 dB Delta Ohm Vietnam
HDP_CCP preamplifier for prepolarized IEC61094 microphones, gain 0 dB Delta Ohm Vietnam
HDP_CCP/10 preamplifier for prepolarized IEC61094 microphones, gain 10 dB Delta Ohm Vietnam
HDP_CCP_UC preamplifier for UC52 microphones gain 0dB Delta Ohm Vietnam
HDP_CCP_UC/10 preamplifier for UC52 microphones gain 10dB Delta Ohm Vietnam
HDP079A02  1/2' preamplifier adapter for 1/4' microphones Delta Ohm Vietnam
HDP352C34 monoaxial accelerometer general purpose, ICP, 100mV/g, weight 5,8g, range 50 g pk Delta Ohm Vietnam
HDP356A02 triaxial accelerometer miniature for hand arm meas., ICP, 10mV/g, weight 4g, range 500 g pk Delta Ohm Vietnam
HDP356A22 triaxial accelerometer general purpose, ICP, 100mV/g, weight 5.4g, range 50 g pk Delta Ohm Vietnam
HDP356B18 triaxial accelerometer high sensitivity, ICP, 1V/g, weight 25g, range 5 g pk Delta Ohm Vietnam
HDP356B20 triaxial accelerometer miniature, ICP, 1mV/g, weight 4g, range 5000 g pk Delta Ohm Vietnam
HDP356B21 triaxial accelerometer miniature, ICP, 10mV/g, weight 4g, range 500 g pk Delta Ohm Vietnam
HDP356B41 triaxial accelerometer for whole body meas with rubber pad, ICP, 100mV/g, weight 272g, range 10 g pk Delta Ohm Vietnam
HDSAV Windshield for 1/2' microphones Delta Ohm Vietnam
HDSAV3 Windscreen for HDWME Delta Ohm Vietnam
HDWBV-100  triaxial accelerometer for whole body meas, ICP, 1V/g, weight 50g, range 5 g pk Delta Ohm Vietnam
HDWME Outdoor microphone protection Delta Ohm Vietnam
HDWME1 bird spike for HDWME Delta Ohm Vietnam
HDWME2 rain shield for HDWME Delta Ohm Vietnam
HDWME3 stainless steel support  with housing for preamplifier for HDWME Delta Ohm Vietnam
M081A27 Screw dual 5-40UNC M3x0.5 Delta Ohm Vietnam
M081B05 Screw; dual 10-32UNF M6x0.75 Delta Ohm Vietnam
MC21E 1/2' Condenser Free Field microphone, cl 1,  prepolarized ,50 mV/Pa Delta Ohm Vietnam
MC21P 1/2' Condenser Free Field microphone, cl 1,  polarized 200V , 50 mV/Pa Delta Ohm Vietnam
MC22E  1/2' Condenser Diffuse Field microphone, cl 1,  polarized 200V , 50 mV/Pa Delta Ohm Vietnam
MC22P 1/2' Condenser Diffuse Field microphone, cl 1,  polarized 200V, 50mV/Pa Delta Ohm Vietnam
MC23  1/2' Condenser Free Field microphone with anti corrosion membrane, cl 1,  polarized 200V, 50 mV/Pa Delta Ohm Vietnam
MC24E 1/4' Condenser Free Field microphone, cl 1,  prepolarized , 2 mV/Pa Delta Ohm Vietnam
MC24HE 1/4' Condenser Pressure Field microphone, cl 1,  prepolarized , 0,25 mV/Pa Delta Ohm Vietnam
MW35 Cup anemometer Delta Ohm Vietnam
MW36 Vane probe Delta Ohm Vietnam
MW83 Mounting kit for MW35 and MW36 Delta Ohm Vietnam
NS1 "Workers protection" software module. Calculation of noise and vibration exposure in the workplaces according to ISO9612, 2002-44-CE, 2003-10-CE Delta Ohm Vietnam
NS2A "Acoustic pollution" software module. Analysis  of acoustic climate of road, reilways and airport noise. Can be used with sound level meters with datalogger option Delta Ohm Vietnam
NS3 "Acoustic insulation" software module. Calculation of building sound insulation according to ISO140, ISO16283 and ISO717 standards. Reverberation time calculation and editing. Automatic reporting Delta Ohm Vietnam
NS4 "Monitor" software module. Noise monitor of sound level meters and advanced remote control of HD2011NMT noise monitoring stations Delta Ohm Vietnam
NS4S "Monitor" software slave module. Noise monitor and basic remote control of HD2011NMT noise monitoring stations Delta Ohm Vietnam
NS5 "Environmental noise" software module. Analysis and identification of environmental noise sources with calculation of sources partial levels and reporting Delta Ohm Vietnam
NSA "Environment" software module kit. Includes NS2A and NS5 Delta Ohm Vietnam
NSAE "Environment & Building" software module kit. Includes NS2A, NS5 and NS3 modules Delta Ohm Vietnam
NSLA "Work & Environment" software module kit. Includes NS1, NS2A and NS5 software modules Delta Ohm Vietnam
NSS "Noise Studio full" software module kit. Including NS1, NS2A, NS3, NS4, NS5 modules Delta Ohm Vietnam
RCT Kit including four rolls of thermal paper for HD40.1 printer. Width 57 mm, diameter 32 mm. Delta Ohm Vietnam
SWD10 Stabilized mains power supply 100-240 Vac/12Vdc 1A Delta Ohm Vietnam
UC52 1/2' Condenser Free Field microphone, cl 2,  prepolarized , 22.5mV/Pa Delta Ohm Vietnam
UC52/1 1/2' Condenser Free Field microphone, cl 1,  prepolarized , 22.5mV/Pa Delta Ohm Vietnam
Upgrade LCD Backlit LCD option for sound level meters without backlighted LCD Delta Ohm Vietnam
Upgrade Memory Card HD2010MC Upgrade of old sound level meters with MiniDIN connector to allow connection of SD memory card adapter. Includes HD2010MC with 2GB SD card and HD2110USB cable or HD2110RS on request.  Delta Ohm Vietnam
VBAGSL Spare carrying case for Sound Level Meters Delta Ohm Vietnam
VBAGVA Spare carrying case for Vibration Analyzers Delta Ohm Vietnam
Vtrap  Tripod hmax = 1.5mt Delta Ohm Vietnam
VTrap4m Tripod hmax = 3.7mt; extendable and transportable; aluminium.  Delta Ohm Vietnam
Multiple licenses Up to 5 licenses (the first excluded), each additional license costs 50% of first license price. Additional licenses beyond the 5th license, cost 25% of first license price
1 x CH20 hardware key required for each license (price to be added)
Delta Ohm Vietnam

Sản phẩm liên quan

IN5225 Inductive dual se ...

IGT205 Inductive sensor- ...

BTL0W25/BTL7-E170-M0225-B ...

BTL0ZTF/BTL7-E170-M0175-B ...

HM70 A0B1A0AB-Vaisala Vie ...

HM70 F0B1A0AB-Vaisala Vie ...

HMPx 8M1B0A0A0N0-Vaisala ...

INDIGO510 B1N2A1AAAN-Vais ...

HM70 F4E1A0DB

AMPS-24E-Honeywell/Notifi ...

JTY-GD-FSP-851C Detector ...

RXE 2120-Showa Giken Viet ...

HD2040-V-Delta Ohm Vietna ...

HD2040-V-Delta Ohm Vietna ...

HD2040-V-Delta Ohm Vietna ...

HD2040-B-Delta Ohm Vietna ...

HD2040-A-Delta Ohm Vietna ...

HD2040-Delta Ohm Vietnam

HD2030MSP.CAB13-Delta Ohm ...

HD2030MSP-Delta Ohm Vietn ...

HD2030MC-Delta Ohm Vietna ...

HD2030FV-Delta Ohm Vietna ...

HD2030AM-Delta Ohm Vietna ...

HD2030AC5-Delta Ohm Vietn ...

HD2030AC4-Delta Ohm Vietn ...

HD2030AC3-Delta Ohm Vietn ...

HD2030AC2-Delta Ohm Vietn ...

HD2030AC1-Delta Ohm Vietn ...

HD2030.O3-Delta Ohm Vietn ...

HD2030.O1-Delta Ohm Vietn ...

HD2030.O1-Delta Ohm Vietn ...

HD2030.k1-Delta Ohm Vietn ...

HD2030.CAB-X-Delta Ohm Vi ...

HD2030.CAB3S-5M-Delta Ohm ...

HD2030.CAB3S-3M-Delta Ohm ...

HD2030.CAB3S-10M-Delta Oh ...

HD2030.CAB3M-5M-Delta Ohm ...

HD2030.CAB3M-2M-Delta Ohm ...

HD2030.CAB3-5M-Delta Ohm ...

HD2030.CAB3-3M-Delta Ohm ...

HD2030.CAB3-10M-Delta Ohm ...

HD2030.CAB3-1.6M-Delta Oh ...

HD2030.CAB1B-3M-Delta Ohm ...

HD2030.CAB1-5M-Delta Ohm ...

HD2030.CAB1-3M-Delta Ohm ...

HD2030.CAB13-Delta Ohm Vi ...

HD2030.CAB1-10M-Delta Ohm ...

HD2030.CAB1-10M-Delta Ohm ...

HD2030.CAB.BNC-10M-Delta ...

HD2020AD4-Delta Ohm Vietn ...

HD2020-Delta Ohm Vietnam

HD2011-V75-Delta Ohm Viet ...

HD2011-V55-Delta Ohm Viet ...

HD2011-V100-Delta Ohm Vie ...

HD2011-Pb70A-Delta Ohm Vi ...

HD2011-Pb55A-Delta Ohm Vi ...

HD2011-Pb18A-Delta Ohm Vi ...

HD2011NMT-S0B-Delta Ohm V ...

HD2011NMT-SMP-Delta Ohm V ...

HD2011NMT-SMB-Delta Ohm V ...

HD2011NMT-S0P-Delta Ohm V ...

HD2011NMT-S0B-Delta Ohm V ...

HD2011NMT-S0B-Delta Ohm V ...

HD2011NMT-BMP-Delta Ohm V ...

HD2011NMT-BMB-Delta Ohm V ...

HD2011NMT-B0P-Delta Ohm V ...

HD2011NMT-B0B -Delta Ohm ...

HD2011NMT.MET-Delta Ohm V ...

HD2011NMT.K8-Delta Ohm Vi ...

HD2011NMT.K7-Delta Ohm Vi ...

HD2011NMT.K6-Delta Ohm Vi ...

HD2011NMT.K5-Delta Ohm Vi ...

HD2011NMT.K4-Delta Ohm Vi ...

HD2011NMT.K3-Delta Ohm Vi ...

HD2011NMT.K2-Delta Ohm Vi ...

HD2011NMT.K1-Delta Ohm Vi ...

HD2011NMT.9-Delta Ohm Vie ...

HD2011-Li9A-Delta Ohm Vie ...

HD2011-Li40A-Delta Ohm Vi ...

HD2011.OMN-Delta Ohm Viet ...

HD2011.OMN-Delta Ohm Viet ...

HD2011.OMN-Delta Ohm Viet ...

HD2011.OMN-Delta Ohm Viet ...

HD2011.OMN-Delta Ohm Viet ...

HD2011.OMN-Delta Ohm Viet ...

HD2011.OMN-Delta Ohm Viet ...

HD2011.OMN-Delta Ohm Viet ...

HD2011.OMN-Delta Ohm Viet ...

HD2011.OMN-Delta Ohm Viet ...

HD2011.OM-Delta Ohm Vietn ...

HD2010UC/A.Kit2-Delta Ohm ...

HD2010UC/A.Kit1-Delta Ohm ...

HD2010UC.U1-Delta Ohm Vie ...

HD2010UC.kit2-Delta Ohm V ...

HD2010UC.kit1-Delta Ohm V ...

HD2010PNE4H-Delta Ohm Vie ...

HD2010PNE4H-Delta Ohm Vie ...

HD2010PNE4-Delta Ohm Viet ...

HD2010PNE2W-Delta Ohm Vie ...

HD2010PNE2-Delta Ohm Viet ...

HD2010MC-Delta Ohm Vietna ...

HD2010.SFI8-Delta Ohm Vie ...

HD2010.SFI8-Delta Ohm Vie ...

HD2010.SFI-Delta Ohm Viet ...

HD2010.OE-Delta Ohm Vietn ...

HD2010.O4-Delta Ohm Vietn ...

HD2010.O4-Delta Ohm Vietn ...

HD2010.O2-Delta Ohm Vietn ...

HD2010.O1/4-Delta Ohm Vie ...

HD2010.O1-Delta Ohm Vietn ...

HD2005.20.1-Delta Ohm Vie ...

CPM1252.5-Delta Ohm Vietn ...

CP2010MC-Delta Ohm Vietna ...

CH20-Delta Ohm Vietnam

C207-Delta Ohm Vietnam,ĐẠ ...

BAT4V8NIMH-Delta Ohm Viet ...

BAT4V8NIMH-Delta Ohm Viet ...

PRL-101-L-250-Towa Siden ...

PRL-101-L-300-Towa Siden ...

BAT-40-Delta Ohm Vietnam, ...

081B05-Delta Ohm Vietnam

081A90-Delta Ohm Vietnam

081A27-Delta Ohm Vietnam

080A90-Glue for accelerom ...

Nam châm điện LBSA 130/17 ...

3PA 95/125 SA AND-SGM Mag ...

Thiết bị đo độ căng CTM H ...

Thiết bị đo độ căng SY Ha ...

Thiết bị đo lực căng DNW ...

Thiết bị đo lực căng MST ...

Thiết bị đo lực căng ETB ...

Thiết bị đo lực căng Q Ha ...

Thiết bị đo lực căng MKM ...

Thiết bị đo lực căng DX2 ...

Thiết bị đo lực căng PT-1 ...

Thiết bị đo lực căng PT-1 ...

Thiết bị đo lực căng PT-1 ...

Thiết bị đo lực căng ZEF ...

Máy đo lực căng ZF2 Hans ...

400445-Pilz

Mô tả sản phẩm cảm biến p ...

48452-11 Detector Sensor- ...

MAIRS-NCP Air Generator-K ...

HD2127.2 Thermometer Pt10 ...

HD2107.1 Thermometer Pt10 ...

BTL0348 BTL5-E10-M1400-P- ...

SM87PBLSD1B1ROYAR-MEDC Vi ...

3900-01-10-Rosemount Viet ...

499ATRDO-54-Rosemount Vie ...

228-02-21-56-61-Rosemount ...

1066-T-HT-73-Rosemount Vi ...

1066-C-HT-73-Rosemount, P ...

1066-C-HT-73-Rosemount, P ...

A7VKO107MA/10MRSPSP95A130 ...

A7VKO028MA/10MRSLGP550000 ...

A7VKO028MA/10MRSLGP550000 ...

A7VKO055MA/10MRSMSP65A200 ...

A7VKO028MA/10MRSLGP55A250 ...

A7VKO028MA/10MRSLGP550000 ...

A7VKO055MA/10MRSMSP65A130 ...

A7VKO055MA/10MLSMSP650000 ...

A7VKG028MA/10MRSLGP550000 ...

A7VKO012MA/10MLSKGP35A200 ...

A7VKO028MA/10MLSLGP55A200 ...

A7VKG107MA/10MRSPSP95A130 ...

A7VK28MA/61R-WPB09-Rexrot ...

A7VKO055MG/10MRSMSP65000- ...

A7VKO107MA/10MRSPSP950000 ...

A7VKG028MA/10MRSLGP55A250 ...

A7VKG107MA/10MRSPSP950000 ...

A7VKO107MA/10MRSPSP950000 ...

A7VKG055MA/10MRSMSP650000 ...

A7VKO055MA/10MRSMSP650000 ...

A7VKO055MA/10MRSMSP65A250 ...

A7VKO012MA/10MRSKGP35A200 ...

A7VKO028MA/10MRSLGP55A200 ...

A7VKO107MA10MRSPSP95A150- ...

A7VKO107MA10MRSPSP95A150- ...

A7VKO012MA/10MRSKGP350000 ...

A7VKO028MA/10MRSLGP55000- ...

A7VKO028MA/10MRSLGP55000- ...

A7VKO028MA/10MRSLGP55000- ...

A7VKO028MA/10MRSLGP55000- ...

A7VKG012MA/10MRSKGP35A250 ...

A7VKO012MA/10MRSK4P350-0 ...

A7VKG028MA/10MRSL4P550-0 ...

A7VKO028MA/10MLSLGP55A250 ...

A7VKO028MA/10MRSL4P55A-0 ...

A7VKO012MA/10MLSKGP35A250 ...

A7VKO012MA/10MRSK4P35A-0 ...

A7VKG028MA/10MLSL4P550-0 ...

A7VKG012MA/10MLSK4P350-0 ...

A7VKG012MA/10MRSK4P35A-0 ...

A7VKO028MA/10MRSL4P550-0 ...

A7VKO012MA/10MLSK4P350-0 ...

A7VKO012MA/10MRSKGP350000 ...

A7VKG028MA/10MRSL4P550-0- ...

A7VKG012MA/10MRSK4P350-0 ...

A7VKG012MA/10MRSK4P350-0 ...

A7VKG28MA/63R-XPB02-S- Re ...

A7VKG28MA/63R-XPB02-S- Re ...

A7VKO28MA/63R-XPB01-Rexro ...

A7VK0028MA/10MRSL4P550-0 ...

IS-LM30-3015LA/ IS-LM30-3 ...

IS-LM30-3015B/ IS-LM30-30 ...

IS-LM35-3017NB/ IS-LM35-3 ...

IS-LM35-3017PA/ IS-LM35-3 ...

IS-LM35-3017LA/ IS-LM35-3 ...

IS-LM35-3017B/ IS-LM35-30 ...

LM35-3017C-Italsensor Vie ...

IS-LM38-3012NB/ IS-LM38-3 ...

IS-LM38-3012PA/ IS-LM38-3 ...

IS-LM38-3012LA/ IS-LM38-3 ...

IS-LM38-3018NB/ IS-LM38-3 ...

PHÂN PHỐI Italsensor Viet ...

IS-LM38-3018LA/ IS-LM38-3 ...

IS-LM38-2018B/ IS-LM38-20 ...

IS-LM38-2018B/ IS-LM38-20 ...

IS-LM38-2018B/ IS-LM38-20 ...

IS-LM38-2018B/ IS-LM38-20 ...

IS-LM38-2018B/ IS-LM38-20 ...

IS-LM38-2018B/ IS-LM38-20 ...

IS-LM40-3020NB/ IS-LM40-3 ...

IS-LM40-3020PA/ IS-LM40-3 ...

IS-LM40-3020LA/ IS-LM40-3 ...

IS-LM40-3020LA/ IS-LM40-3 ...

IS-LM40-3020B/ IS-LM40-30 ...

IS-LM480-3025NB/ IS-LM480 ...

IS-LM480-3025PA/ IS-LM480 ...

IS-LM480-3025B/ IS-LM480- ...

IS-LM18-2008B/ IS-LM18-20 ...

IS-LM18-3008LA/ IS-LM18-3 ...

IS-LM18-3008PA/ IS-LM18-3 ...

IS-LM18-3008PA/ IS-LM18-3 ...

IS-LM18-3008NB/ IS-LM18-3 ...

IS-LM18-2005B/ IS-LM18-20 ...

IS-LM18-3005LA/ IS-LM18-3 ...

IS-LM18-3005PA/ IS-LM18-3 ...

IS-LM18-3005NB/ IS-LM18-3 ...

IS-LM14-2003A/ IS-LM14-20 ...

IS-LM14-3003LA/ IS-LM14-3 ...

IS-LM14-3003PA/ IS-LM14-3 ...

IS-LM14-2005B/ IS-LM14-20 ...

IS-LM14-3005LA/ IS-LM14-3 ...

IS-LM14-3005PA/ IS-LM14-3 ...

IS-LM14-3005NB/ IS-LM14-3 ...

IS-LM14-3003NA/ IS-LM14-3 ...

IS-LM12-2002A/ IS-LM12-20 ...

IS-LM12-3002LB-Italsensor ...

IS-LM12-3004NA-Italsensor ...

IS-LM12-2004A/ IS-LM12-20 ...

IS-LM12-2004A/ IS-LM12-20 ...

IS-LM12-3004LA/ IS-LM12-3 ...

IS-LM12-3004PA/ IS-LM12-3 ...

IS-LM12-3004NB/ IS-LM12-3 ...

IS-LM12-3002PA/ IS-LM12-3 ...

IS-LM12-3002PA/ IS-LM12-3 ...

IS-LM12-3002NA/ IS-LM12-3 ...

IS-LM8-2002A/ IS-LM8-2002 ...

IS-LM8-3002LA/ IS-LM8-300 ...

IS-LM8-3002NA/ IS-LM8-300 ...

IS-LM8-2001A/ IS-LM8-2001 ...

IS-LM8-3001LA/ IS-LM8-300 ...

IS-LM8-3001PA/ IS-LM8-300 ...

IS-LM8-3001NA/ IS-LM8-300 ...

IS-LM6-2002A/ IS-LM6-2002 ...

IS-LM6-3002LA/ IS-LM6-300 ...

IS-LM6-3002PA/ IS-LM6-300 ...

IS-LM6-3002NA/ IS-LM6-300 ...

IS-LM6-2001A/ IS-LM6-2001 ...

IS-LM6-3001LA/ IS-LM6-300 ...

IS-LM6-3001PA/ IS-LM6-300 ...

IS-LM6-3001NA/ IS-LM6-300 ...

IS-INCL5-1/ IS-INCL5-2-it ...

IS-INCL3-1/ IS-INCL3-2/ I ...

Valve type VPS 34102 HF D ...

Valve type VPR 34102 HF D ...

Valve type VPR 34102 HF D ...

Valve type VPR 34102 HF D ...

Valve type VPS 34102 HF D ...

Valve type VPS 34102 HF D ...

Valve type VPS 34102 HF D ...

Valve type VPS 34102 HF D ...

Valve type VPS 34102 HF D ...

Valve type VPR 34102 HF D ...

Valve type VPS 34102 HF D ...

Valve type VPS 34102 HF D ...

Valve type VPS 34102 HF D ...

Valve type VPR 34102 HF D ...

Valve type VPR 34102 HF D ...

Valve type VPS 34102 HF D ...

Valve type VPS 34102 HF D ...

Valve type VPS 34102 HF D ...

Valve type VPR 34102 HF D ...

Valve type VPR 34102 HF D ...

Valve type VPS 34102 HF D ...

Valve type VPR 34102 HF D ...

Valve type VPS 34102 HF D ...

Valve type VPS 34102 HF D ...

Valve type VPS 34102 HF D ...

Valve type VPR 34102 HF D ...

VPR 34102 HF DN200 PN6 +6 ...

51_48_BM2Z_899-Stromag V ...

51_110_DZM1Z_889-Stromag ...

ExPro-CT-50-Schischek Vie ...

BA9038.12 AC50/60HZ 240V, ...

BA9038.12 AC50/60HZ 240V, ...

10039-00-07-10-02-Metrix ...

10039-00-07-10-02-Metrix ...

8978-211-0050-Metrix, ĐẠI ...

SA6200A-201-Metrix Viet n ...

SA6200A-211-Metrix

SA6200A-211-Metrix

SA6200A-211-Metrix

SA6200A-211-Metrix

5535-335-0-00-100-Metrix ...

DN1-400-Hans-Schmidt Viet ...

DN1-1000-Hans-schmidt Vi ...

KEE-3-4C 4 pole-Máy Rung ...

KEE-1.5-4B 4 pole-Máy Run ...

KEE-40-2 2 pole-Máy Rung ...

KEE-30-2 2 pole-Máy Rung ...

KEE-23-2B 2 pole-Máy Rung ...

KEE-16-2B 2 pole-Máy Rung ...

KEE-10-2C 2 pole-Máy Rung ...

KEE-6-2C 2 pole-Máy Rung ...

KEE-3.5-2C 2 pole-Standar ...

KEE-2-2C 2 pole-Standard ...

KEE-1-2C 2 pole-Máy Rung ...

KEE-0.5-2C 2 pole-Máy Run ...

HMT330 820B141BCAL100B2CC ...

HMT330 820B141BCAL100B24C ...

HMT330 810A121BCAL100A01A ...

HMT330 8W0B101BCDB100A0AC ...

HMT330 8W0B101XBAA100A1AC ...

560888-MTS/Temposonics Vi ...

PR9268/301-100-Epro/Emers ...

PR9268/301-100-Epro/Emers ...

PR6423/010-000-Epro/Emers ...

PR6423/010-000-Epro/Emers ...

A3311/022-000-Epro/Emerso ...

A3311/022-000-Epro/Emerso ...

1734-IT2I-Allen Bradley V ...

560888-MTS/Temposonics Vi ...

604GM3-CCS Vietnam,ĐẠI LÍ ...

604GM3-CCS Vietnam,ĐẠI LÍ ...

604GZM2-7011-CCS Vietnam, ...

604GZM2-7011-CCS Vietnam, ...

604GZM2-7011-CCS Vietnam, ...

604PM21-CCS Vietnam,đại l ...

0090800502-Metal Work Vie ...

0090800502-Metal Work Vie ...

0090800502-Metal Work Vie ...

560884-MTS/Temposonics Vi ...

560885-MTS/Temposonics Vi ...

560884-MTS/Temposonics Vi ...

560885-MTS/Temposonics Vi ...

560888-MTS/Temposonics Vi ...

RAYCI3A10L-(Raytek) Fluke ...

RAYCI3A10L-(Raytek) Fluke ...

RAYCI3A10L-(Raytek) Fluke ...

SRG-1R/1M-Shinyei Technol ...

SRG Shinyei / Máy tạo độ ...

SRH Shinyei / Máy tạo độ ...

TDLAS T-1 Moisture analyz ...

HDMS-02 Shinyei / Hện tốn ...

Dew Star S-3 Shinyei / Má ...

Dew Star S-2 Shinyei / Má ...

Star S-1 Shinyei / Máy đo ...

Dew Star R-1 Shinyei / Má ...

THP-B5A/THP-B5AT-Shinyei ...

THP-B4/THP-B4T-Shinyei Te ...

THP-B6/THP-B6T-Shinyei , ...

THT-B Shinyei / Máy phát ...

RHU-450 Humidity and Temp ...

SHINYEI C15-M53R / SHINYE ...

C15-M53R-Shinyei Technolo ...

KEEV-16-6 / KEEV-16-6R-UR ...

KEEV-8-6 / KEEV-8-6R-URAS ...

KEEV-15-4 / KEEV-15-4R-UR ...

KEEV-15-4 / KEEV-15-4R-UR ...

KEEV-7-4 / KEEV-7-4R-URAS ...