MATSUI - - Thiết bị tự động hóa công nghiệp - ANS Vietnam

Hổ trợ trực tuyến

Click here to chat Skype Me™!
Click here to chat Skype Me™!
than.ans@ansvietnam.com
huy@ansgroup.asia

Mr. Thân: 038.568.5705

Mr. Huy: 0934 039 951

Menu sản phẩm

Hãng sản xuất

Lượt truy cập

Đang online 63
Lượt truy cập 6081977

MATSUI

Pet preforms

ecobrid + Microgel

RCP

SGP

PET

DMZ2-P

Ballow Equipment

Access System

TA & T

CU, Others

PD & MSD

ST

SFD-HT

UH

Loss inn Feeder

APH

FPD

Feedenser

MSHT-i

MSHB-600

TRIA Granulator

PF72

P51KG/P71KG

SMGL

MGL2-TPE

MGL2

JSV

JCT-SS

JCT-PP

JC3

JCS

JCW2-i

JCW2

RHCM

RAD/RAM

MCCA3

MCC5-i

MCC5

MCX

MIC-L/H

MCJ-AA

MCAX

MCM-SC

MCLX•HX

MCHH

MC (-5•L•H•A -X)

DP

PLP

JL4

PO

HD2

MGD

PMD

DPD3.1

DMZ2

DMD4

MJ3

ecobrid

DPD3.1

MCHH

RHCM

MCC5-i

JCW2-i

MJ5-i

MSHT-i