Metrix - - Thiết bị tự động hóa công nghiệp - ANS Vietnam

Hổ trợ trực tuyến

Click here to chat Skype Me™!
Click here to chat Skype Me™!
than.ans@ansvietnam.com
huy@ansgroup.asia

Mr. Thân: 038.568.5705

Mr. Huy: 0934 039 951

Menu sản phẩm

Hãng sản xuất

Lượt truy cập

Đang online 22
Lượt truy cập 6242607

Metrix

10039-00-07-10-02-Metrix ...

10039-00-07-10-02-Metrix ...

8978-211-0050-Metrix, ĐẠI ...

SA6200A-201-Metrix Viet n ...

SA6200A-211-Metrix

SA6200A-211-Metrix

SA6200A-211-Metrix

SA6200A-211-Metrix

5535-335-0-00-100-Metrix ...

Switch 5550-411-341-Metri ...

Seismic 5485C-007-022-Met ...

Mech Switch 5550-412-341- ...

Mech Switch 5550-432-341- ...

Mech Switch 5550-432-341- ...

ST5484E-121-034-14-Metrix ...

ST5484E-121-034-14-Metrix ...

Accessories 9334-211-0025 ...

Elec Switch 440DR-2301-02 ...

IPT Seismic Vibration Tra ...

Seismic 5485C-008-Metrix ...

450DR-2222-0100 Transduce ...

450DR-2222-0100 Vibration ...

5485C-004-Metrix Vietnam, ...

5550-413-341 Vibration Se ...

5485C-003-010-Metrix Viet ...

8200-008-IEC-Metrix Vietn ...

5550-413-041 Vibration Se ...

5485C-006 Vibration Senso ...

4850-010 Cable-Metrix Vie ...

5550-421-040 Vibration Se ...

ST5484E-123-0532-00 Vibra ...

ST5484E-123-0020-00 Vibra ...

91104-011-Metrix Vietnam, ...

MX2034-11-01-05-05-01-023 ...

MX2034-11-01-05-05-02-072 ...

MX2030-05-002-012-05-05 P ...

MX2031-045-00-05 Extensio ...

ST5484E-121-1780-00 Vibra ...

ST5484E-151-1780-00 Vibra ...

ST5484E-153-3080-00 Vibra ...

5550-422-041 Vibration Se ...

MX2034-11-01-05-05-03-362 ...

HI-913 Shaker-Metrix Viet ...

0228-0070-01 Stud 1/4-28 ...

0228-0070-05 Bushing, 1/4 ...

HI-223-9M Proximity Senso ...

0228-0136-01-Metrix Vietn ...

0228-0137-01-Metrix Vietn ...

0228-0075-01-Metrix Vietn ...

0228-0071-02-Metrix Vietn ...

0228-0070-03-Metrix Vietn ...

0228-0070-04-METRIX VIETN ...

ST5484E-121-0132-00 Vibra ...

ST5484E-121-0032-00 Vibra ...

0228-0070-03-Metrix Vietn ...

0228-0070-03-Metrix Vietn ...

0228-0070-03-Metrix Vietn ...

0228-0070-03-Metrix Vietn ...

0228-0070-03-Metrix Vietn ...

0228-0070-03-Metrix Vietn ...

0228-0070-03-Metrix Vietn ...

0228-0070-03-Metrix Vietn ...

0228-0070-03-Metrix Vietn ...

0228-0070-04-Metrix Vietn ...

ST5484E-121-0132-00 Vibra ...

ST5484E-121-0032-00 Vibra ...

5550-413-061 Vibration Se ...

5485C-008-Metrix Vietnam

MX2030-05-002-012-05-05-M ...

MX2030-05-002-012-05-05-M ...

MX2030-05-002-012-05-05-M ...

MX2030-05-002-012-05-05-M ...

MX2030-05-002-012-05-05-M ...

MX2030-05-002-012-05-05-M ...

MX2030-05-002-012-05-05-M ...

MX2030-05-002-012-05-05-M ...

ST5484E-121-1780-00-Metri ...

ST5484E-151-0674-00-Metri ...

8978-200-0000-Metrix Viet ...

ST5484E-153-3080-00-Metri ...

5550-422-04-Metrix Vietna ...

MX2034-11-01-05-05-03-362 ...

ST5484E-121-0032-00-Vibra ...

450DR-2222-0120-Metrix Vi ...

440DR-2201-0005-Metrix Vi ...

162VTS-200-045-00-Metrix ...

162VTS-200-045-00-Metrix ...

450DR-2222-0120-Metrix Vi ...

440DR-2201-0005-Metrix Vi ...

440DR-2201-0005-Metrix Vi ...

ST6917-156-1-0

ST6917-156-1-0-Metrix Vie ...

ST6917-156-1-0-Metrix Vie ...

HI-913-Metrix Vietnam

HI-913-Metrix Vietnam

HI-223-9M-Proximity Probe ...

HI-223-9M-Proximity Probe ...

Metrix 8978-111-0060 Conn ...

Metrix 440DR-2244-0105 Vi ...

Metrix SA6200-A111 Accele ...

Metrix 5550-121-210 Mecha ...

Mech Switch 5550-432-341- ...

Mech Switch 5550-412-341- ...

Seismic 5485C-007-022-Met ...

Accessories 9334-211-0035 ...

ST5484E-121-034-14-Metrix ...

Mech Switch 5550-411-341- ...

ST5491E-022-410-00-Metrix ...

ST5484E-121-512-00 IPT Se ...

Seismic 5485C-006 200 mV/ ...

Mech Switch 5550-411-340- ...

9061-0100 Bulk Cable (10 ...

Mechanical Vibration 5550 ...

IPT Seismic Vibration ST5 ...

Seismic 4850-020-Metrix V ...

Seismic 5485C-006-Metrix ...

IPT Seismic Vibration Tra ...

HI-223-9M Proximity Pro ...

HI-913 Portable Shaker

HI-913 Portable Shaker

HI-223-9M Proximity Pro ...

5485C-004-Metrix Vietnam

450DR-2222-0125-Metrix Vi ...

450DR-2222-9120-Metrix Vi ...

450DR-2222-0120-Metrix Vi ...

162VTS-200-045-00-Metrix ...

5550-221-010-Metrix Vietn ...

5550-221-010-Metrix Vietn ...

5550-221-010-METRIX VIETN ...

5485C-007-020 Velocity Se ...

440-DR-2044-0200 Vibratio ...

0228-0075-01-Metrix Vietn ...

0228-0137-01-Metrix Vietn ...

0228-0136-01-Metrix Vietn ...

0205-0049-Mounting Spacer ...

HI-223-9M Proximity Senso ...

HI-913 Shaker-Metrix Viet ...

370504-MTS Sensor Vietnam

HI-223-9E-Metrix Vietnam

0228-0070-04-Metrix Vietn ...

0228-0070-03-Metrix Vietn ...

0228-0071-02-Velocity/Uni ...

0228-0075-01-4140 Steel T ...

0228-0137-01-Metrix Vietn ...

0228-0141-01-Metrix Vietn ...

0228-0136-01-Metrix Vietn ...

0205-0049-Mounting Spacer ...

HI-913 Shaker-Metrix Viet ...

Metrix Vietnam - SH2000 P ...

Metrix Vietnam - MX3309 P ...

Metrix Vietnam - MX3300 P ...

Metrix Vietnam - AM3030 S ...

Metrix Vietnam - SETPOINT

Metrix Vietnam - DATAWATC ...

Metrix Vietnam - Soft Por ...

Metrix Vietnam - Molded P ...

Metrix Vietnam - Coiled A ...

Metrix Vietnam - Headphon ...

Metrix Vietnam - Accelero ...

Metrix Vietnam - Accelero ...

Metrix Vietnam - Probe Ex ...

Metrix Vietnam - VM2800 & ...

Metrix Vietnam - 5500 Por ...

Metrix Vietnam - HI 813 S ...

Metrix Vietnam - HI 803 D ...

Metrix Vietnam - S8372 El ...

Metrix Vietnam - 100468 U ...

Metrix Vietnam - 94500-XX ...

Metrix Vietnam - 5550 / 5 ...

Metrix Vietnam - PRO 440, ...

Metrix Vietnam - 5477B Tw ...

Metrix Vietnam - SM6100 E ...

Metrix Vietnam - SW6000 E ...

Metrix Vietnam - 450 Econ ...

Metrix Vietnam - 440 Econ ...

Matrix Vietnam - 9248-XXX ...

Matrix Vietnam - 6850-001 ...

Matrix Vietnam - 91102-00 ...

Metrix Vietnam - NEMA 4

Metrix Vietnam - 9288-XXX ...

Metrix Vietnam - 7295-XXX ...

Metrix Vietnam - 9647 DIN ...

Metrix Vietnam - Electric ...

Metrix Vietnam - 8531-003 ...

Metrix Vietnam - 8531-002 ...

Metrix Vietnam - 7084-001 ...

Metrix Vietnam - 99506-04 ...

Metrix Vietnam - 9289-XXX ...

Metrix Vietnam - 99506-02 ...

Metrix Vietnam - 99506-02 ...

Metrix Vietnam - 8841-099 ...

Metrix Vietnam - 8841-058 ...

Metrix Vietnam - 8841-044 ...

Metrix Vietnam - 8253-002 ...

Metrix Vietnam - 3719-XXX ...

Metrix Vietnam - 9338-101 ...

Metrix Vietnam - 8200-007 ...

Metrix Vietnam - 8200-005 ...

Metrix Vietnam - 8200-002 ...

Metrix Vietnam - 8200-00 ...

Metrix Vietnam - 8200-001 ...

Metrix Vietnam - 8201-001 ...

Metrix Vietnam - 8841-090 ...

Metrix Vietnam - 93818-01 ...

Metrix Vietnam - 93818-00 ...

Metrix Vietnam - 97007-00 ...

Metrix Vietnam - 100463 B ...

Metrix Vietnam - 93825-XX ...

Metrix Vietnam - 9061-XXX ...

Metrix Vietnam - 4850-AAA ...

Metrix Vietnam - 8169-75- ...

Metrix Vietnam - 9193-A-B ...

Metrix Vietnam - 9334-211 ...

Metrix Vietnam - 9334-111 ...

Metrix Vietnam - 8978-311 ...

Metrix Vietnam - 8978-211 ...

Metrix Vietnam - 8978-200 ...

Metrix Vietnam - 8978-111 ...

Metrix Vietnam - 5535, 55 ...

Metrix Vietnam - 5534, 55 ...

Metrix Vietnam - 162VTS S ...

Metrix Vietnam - Metrix V ...

Metrix Vietnam - IT6811 I ...

Metrix Vietnam - IT6810 I ...

Metrix Vietnam - ST6900 C ...

Metrix Vietnam - ST5491E ...

Metrix Vietnam - ST5484E ...

Metrix Vietnam - SA6200 A ...

Metrix Vietnam - SA6210 L ...

Metrix Vietnam - 5485C Hi ...

Metrix Vietnam - SA6250 H ...

Metrix Vietnam - SA6200UW ...

Metrix Vietnam - SA6200A ...

Metrix Vietnam - 9041-XXX ...

Metrix Vietnam - 7876, 81 ...

Metrix Vietnam - 5494 Fee ...

Metrix Vietnam - 3/4” NPT ...

Metrix Vietnam - 1/2” NPT ...

Metrix Vietnam - 7646 Pro ...

Metrix Vietnam - 5499 Hea ...

Metrix Vietnam - 5497PM P ...

Metrix Vietnam - MX2040 D ...

Metrix Vietnam - Static C ...

Metrix Vietnam - 5516C Si ...

Metrix Vietnam - 5510C Si ...

Metrix Vietnam - 7200 Ser ...

Metrix Vietnam - 7200 Ser ...

Metrix Vietnam - 3000 Ser ...

Metrix Vietnam - 10026 (7 ...

Metrix Vietnam - 10000 (7 ...

Metrix Vietnam - 10000 (7 ...

Metrix Vietnam - 10000 (3 ...

Metrix Vietnam - TXA Tran ...

Metrix Vietnam - TXR Tran ...

Metrix Vietnam - TXR 5521 ...

Metrix Vietnam - 5533 Pro ...

Metrix Vietnam - MX2031 C ...

Metrix Vietnam - MX2030 P ...

Metrix Vietnam - MX8031 E ...

Metrix Vietnam - MX8030 P ...

Metrix Vietnam - MX2034 4 ...

Metrix Vietnam - MX2033 3 ...