Model:
ACL 10A RH
ACL 10A LH
ACL 15A RH
ACL 15A LH
ACL 20A RH
ACL 20A LH
ACL 25A RH
ACL 25A LH
ACL 32A RH
ACL 32A LH
ACL 40A RH
ACL 40A LH
ACL 50A RH
ACL 50A LH
ACL 65A RH
ACL 65A LH
ACL 80A RH
ACL 80A LH

Chi tiết kỹ thuật và thông số các dòng sản phẩm chính hãng khớp nối xoay ACL series loại tiêu chuẩntừ nhà sản xuất Showa Giken xuất xứ Japan
Model:
AC15A-6A RH
AC15A-6A LH
AC20A-6A RH
AC20A-6A LH
AC20A-8A RH
AC20A-8A LH
AC25A-8A RH
AC25A-8A LH
AC25A-10A RH
AC25A-10A LH
AC32A-15A RH
AC32A-15A LH
AC40A-15A RH
AC40A-15A LH
AC40A-20A RH
AC40A-20A LH
AC50A-20A RH
AC50A-20A LH
AC50A-25A RH
AC50A-25A LH
AC65A-25A RH
AC65A-25A LH
AC65A-32A RH
AC65A-32A LH
AC80A-40A RH
AC80A-40A LH
AC80A-50A RH
AC80A-50A LH