No. Part No. No. Part No.
1 A1S68AD  19 QM1-OD213 
2 A2NCPUR21-S1  20 CQM1-ID213 
3 A2NCPUP21-S1  21 CS1W-OD231 
4 A3NCPUR21 22 CS1W-ID231  
5 A3NCPUP21  23 CS1W-ID261  
6 A3NCPU   24 CS1W-OD261 
7 A2USHCPU-S1  25 CS1W-OC211 
8 Q2ASHCPU   26 CS1W-BC103 
9 Q2ASHCPU-S1  27 C200HE-CPU32-E  
10 Q4ACPU  28 C200HG-CPU33-E  
11 A63P   29 C200HX-CPU34-E 
12 A2ACPUR21-S1  30 C200HE-CPU42-E 
13 A2ACPUP21-S1   31 C200HG-CPU43-E 
14 A1SD62  32 C200HX-CPU44-E  
15 A1S62RD3  33 C200HW-PA204  
16 CQM1-OC222  34 C200HW-PD024 
17 CQM1-ID212  35 C200HW-PA204S  
18 CQM1-OD212  36 C200HW-PA204R  
Notes:  
1.No shipping cost is inculded.
2.Delivery term: Ex stock guangzhou
3.Payment term: T/T in advance
Price list of Mitsubishi PLC Vietnam_ANS Vietnam Germany, USA, Asia, Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan Syria, Iraq, Sudan.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất !

 

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

| địa chỉ | D3, Đinh Tiên Hoàng, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

| mã số thuế | 0310692382

| điện thoại | + 84 . 8 . 3517 0401/02 | fax | +84 . 8 . 3517 0403

| email | sales.ans@ansvietnam.com ans.vina@ansvietnam.com

| website | www.ansvietnam.com www.anhnghison.com

| liên hệ trực tuyến | Skype | Yahoo