Qin Haiou Electrical Engineering Technology Co., Ltd professional supplier of Germany Germany promesstec sensor Promesstec temperature sensor, Promesstec liquid level sensors, Promesstec pressure sensors, Promesstec humidity sensor, Promesstec welding sleeves, Promesstec data display. Price is, the model is complete, welcome new and old customers call Advisory!

Germany promesstec sensor

WTR110-5-A-1A3-KMU

 

 Promesstec temperature sensor

 WTR 110 Series

 WTR290-A1-03-1A3

 WTR110-5-A-1A3-KMU

 WTR 320 Series

 WTR 120 Series

 WTR320-5-A-2A-V3-KMU

 WTR120-5-A-1A3-KMU

 WTR 330 Series

 WTR 130 Series

 WTR330-5-A-2A-V3-KMU

 WTR130-5-A-1A3-KMU

 WTR 350 Series

 WTR 140 Series

 WTR350-5-A-2A-V3-KMU

 WTR140-5-A-1A3-KMU

 WTR 390 Series

 WTR 150 Series

 WTR390-5-Z-1A-KMU

 WTR150-5-A-1A3-KMU

 WTR 420 Series

 WTR 190 Series

 WTR420-9-A-1A-PMU

 WTR190-B1-1A2-KMU

 WTR 430 Series

 WTR 270 Series

 WTR430-9-A-1A-PMU

 WTR270-A1-02-A-200-3-1A3

 WTR 450 Series

 WTR 280 Series

 WTR450-9-A-1A-PMU

 WTR280-6-B-02-2A3

 WTR 290 Series

 Promesstec level sensor

 FGS 100 Series

 NGS050-5-A-1

 FGS100-A0-1-A-1-A

 NGS 150 Series

 FGS 200 Series

 NGS150-5-A-1

 FGS200-7-1-C10-1-C

 NGS 250 Series

 KFM 100 Series

 NGS250-5-A-1

 KFM 100-4-B-B500-050

 NST 150 Series

 KFM 150 Series

 NST150-5-A200-B-NA1

 KFM 150-8-B-B500-050

 NST 250 Series

 NA1

 NST250-5-A100-B200-A-NA1

 NA2

 NST 350 Series

 NGS 050 Series

 NST350-5-A200-B800-C1000-B

 NVG100-1-A

 NST 450 Series

 NVG200 Series

 NST450-5-A100-B200-C300-D800-A

 NVG200-1-A-1

 NVG100 Series

 ust 200 Series

 UST200-7-1-B-2-A-1

 Promesstec pressure sensor

 BAROLI 02

 LMK 307

 DMK 331 P

 LMK 382

 DMP 331

 LMK 382 H

 DMP 331 P

 LMP 307

 DMP 333

 LMP 808

 DMP 343

 DSK 701 I

 DSP 111

 

 Promesstec humidity sensor

 FTS 120

 FTS 130-A-1

 FTS 120-A-1

 FTS 130

 FTS 130

 FTS 130-A-1

 Promesstec welding sleeve

 KVS6T-3 / 8

 WAKE4-2/P00

 KVS9T-3 / 8

 WAKE4-5/P00

 KVS6E-3 / 8

 WAKE4-10/P00

 KVS9E-3 / 8

 WWAKE4-2/P00

 KVS6T-1 / 4

 WWAKE4-5/P00

 KVS9T-1 / 4

 WWAKE4-10/P00

 KVS6E-1 / 4

 KVS6T-1 / 2

 KVS9E-1 / 4

 KVS9T-1 / 2

 KVS6E-1 / 2

 KKVS-6P

 KVS9E-1 / 2

 

 Promesstec data display

 UKZ100-2-B-0

 KMUFG100-A1

 UMU 100-BB

 MLF 100-7-A

 UREG50-1-ABD-3-1

 UDA100-BB

 UREG 100-1-A-0

 UDT100-1-BB-3

 UREG200-1-BD-3-1

 UDZ100-1-B

 UTA100-1-B

 UTI 100-1-BB-3

Promesstec Vietnam_ANS Vietnam Germany, USA, Asia, Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan Syria, Iraq, Sudan.


Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất !

 

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

| địa chỉ | D3, Đinh Tiên Hoàng, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

| mã số thuế | 0310692382

| điện thoại | + 84 . 8 . 3517 0401/02 | fax | +84 . 8 . 3517 0403

| email | sales.ans@ansvietnam.com ans.vina@ansvietnam.com

| website | www.ansvietnam.com www.anhnghison.com

| liên hệ trực tuyến | Skype | Yahoo