STT MÃ HÀNG TÊN HÀNG
1 T030003231 000, FR MINI 1/4 20 MICRON 0-8BAR S AIGNEP
2 MF0250025 AIGNEP
3 5811100007 AIGNEP
4 5504000005-00010 AIGNEP
5 5504000004-00010 AIGNEP
6 5511600011-00010 AIGNEP
7 5504000011-00010 AIGNEP
8 5504000006-00010 AIGNEP
9 5504000012-00010 AIGNEP
10 5003000004-00010 AIGNEP
11 0111500002 AIGNEP
12 5504000007-00010 AIGNEP
13 5504000008-00006 AIGNEP
14 5504000009-00010 AIGNEP
15 5504000010-00010 AIGNEP
16 5504000002-00010 AIGNEP
17 6000000006-10 AIGNEP
18 1046500002 AIGNEP
19 42500001 AIGNEP
20 0052100002-00010 AIGNEP
21 5531000005-00010 AIGNEP
22 5504000004-00010 AIGNEP
23 631000003 AIGNEP
24 FIL04301050SC AIGNEP
25 FIL04201050SC AIGNEP
26 FIL04103820SC AIGNEP
27 FIL04003850SC AIGNEP
28 PR-301α (BRI X 45-90%) ATAGO
29 PR-101α (BRI X 0-45%) ATAGO
30 LE7M-2, 100-240VAC 50/60HZ AUTONICS
31 MAM-1813-L-1 , ART:63163L8002 0004652 4 HF BERNSTEIN
32 1504 1506, P/N:2 607 010 025 BOSCH
33 BS88:4 BUSSMANN
34 170M3816D, 690~ 250A BUSSMANN
35 170M2665, 690~ 250A BUSSMANN
36 NTC015WP00 CAREL
37 100VA TRANSFORMER, 440V TO 220V-0.26A CHIN I
38 60PSI , 0-4BAR CLEAN FILTER
39 PSR-9410, 220VAC 10A DAEIL
40 FX3S-00, 100-240VAC 50/60HZ 4VA DOTECH
41 HTX82D-FPC-502 , 0-100%,4-20mA DOTECH
42 ĐIỆN TRỞ NHIỆT 6000W, 200V-380V DTEC
43 LÒ XO PHỤ KiỆN DUNGS
44 EM45-2 EBM
45 VMR4-5 RP1 1/2, 230VAC 45W 500mBAR -15-60oC ELEKTROGAS
46 VMR7-3 DN65 ELEKTROGAS
47 VML 35/4/6/35-3/4-3/6-3-, 1"1/4-2" 230V L360-RL 500mBAR ELEKTROGAS
48 VMRO-5 RP3/8 ELEKTROGAS
49 1 x PT100 IEC 751 Q1.S45-P20-B0300-S00 LOTTO 13.02037/1 ELSI
  63S-WP-S64-DB, 63mm 0-60 PSI 0-42 kg/cm2 1/8" BSPT EXCEL
50 RF41, S/N: 93950 22341 EXTECH
51 JZC-23F FANGKE
52 PS273, 24 VAC/DC, IP: 0-625 Pa OP: 4-20mA HALSTRUP WALCHER
53 7072184 HAWE
54 DX 08x08 D18 L25 HEDSS(KUBLER)
55 E-023 (3MET) + E021 (ACT010-L-SNA) 2PCS HMS
  26-132X-1024 TJ02, N: 443628 HOHNER
  26-132X-1024 TJ02,  N: 443632 HOHNER
  26-132X-1024 TJ02,  N: 443633 HOHNER
  26-132X-1024 TJ02,  N: 443635 HOHNER
  26-132X-1024 TJ02,  N: 443636 HOHNER
  26-132X-1024 TJ02,  N: 443637 HOHNER
  26-132X-1024 TJ02,  N: 443638 HOHNER
  26-132X-1024 TJ02,  N: 443644 HOHNER
  26-132X-1024 TJ02,  N: 443645 HOHNER
56 26-132X-1024 TJ02,  N: 443646 HOHNER
57 HOHNER DEMO HOHNER
58 66-13121-1024.UC00 HOHNER
59 80-230111-1024 HOHNER
60 80-230121-512.MN25, N: 424024 HOHNER
61 ENCORDER(DEMO) HOHNER
62 66-XX121-1024.UN00, N: 402131 HORNER
  66-XX121-1024.UNOO, N: 402134 HORNER
  66-XX121-1024.UNOO, N: 402130 HORNER
  66-XX121-1024.UNOO, N: 402132 HORNER
63 0574-86580063(AC 220V) HUALI
64 HFS-25 IHC
65 13JA05 0364 LNE-13636 Q3=2,5m3/h R160 16BAR T50
13JA05 0368
13JA05 0370
ITRON
66 VARTN:90/00552612 TYPE: 902020/10-402-1003 1xPt100 zl KL.B JUMO
67 SCI-3-B ,  S/N:1407009H RANGE: 100-1000 l/h KFI
68 SS-3051 ø75 x  5kPa x PT3/8 KINS
69 SS-3053S , 100PI 0-50KPA 1/2NPT KONICS
70 SS-3023, 100MM 0-100KPA 1/2 NPT KONICS
71 8.0010.40H0.0000 KUBLER
 (TETHERARM)
72 8.3700.1332.1024 KUPLER
73 AJT17-1/2 A218845 MERSEN
74 1/4'' TO 3/8'' MICRO
75 100MM ,0-25kg/cm2 , chân sau MICRO
76 100S-CC-S66-BCDM  -10 To 0 KPA 1/4'' NPT (M) MICRO
77 100S-CC-S66-BCDM  -30 To 0 KPA 1/4'' NPT (M) MICRO
78 100S-CC-S66-BCDM  -60 To 0 KPA 1/4'' NPT (M) MICRO
79 100S-DS-EC-S66-DB,0-3kg/cm2 MICRO
80 100S-DS-S66-BCDM-TC 0-10 BAR 40 NB TC END MICRO
81 100S-DS-S66-DB , 0-16kg/cm2 1/2 NPT MICRO
82 100S-DS-S66-DB, 0-25kg/cm2 1/2 NPT MICRO
83 100S-DS-S66-TC SIZE:4'' 0-10BAR 30 NBTC END MICRO
84 100S-DS-S66-TC SIZE:4'' 0-10BAR 30 NBTC END MICRO
85 100S-EC-S66-DB SIZE:4'' 0-16BAR M25X1,5mm MICRO
86 100S-EC-S66-DB,4" 0-10kg/cm2 1/2 NPT MICRO
87 100S-EC-S66-DB,0-100kg/cm2 MICRO
88 100S-GF-S66-DB 0-10BAR 1/2'' NPT(M) MICRO
89 100S-GF-S66-DB 0-10Kg/Cm₂ 1/2'' NPT(M) MICRO
90 100S-GF-S66-DB 0-10Kg/Cm₂ 3/8 NPT MICRO
91 100S-GF-S66-DB 0-12BAR 1/2'' NPT CM MICRO
92 100S-GF-S66-DB 0-16BAR 1/2''NPT(M) MICRO
93 100S-GF-S66-DB 0-6BAR 1/2'' NPT(M) MICRO
94 100S-GF-S66-SM 0-16BAR 1/2'' NPT (M) MICRO
95 100S-WP-S66-BCDM SIZE:4'' 0-25KG/cm2 3/8''NPT(M) MICRO
96 100S-WP-S66-DB 0-10BAR 1/2'' NPT(M) MICRO
97 100S-WP-S66-DB 0-10Kg/Cm2 3/8''NPT(M) MICRO
98 100S-WP-S66-DB 0-16Kg/Cm2 1/2''NPT(M) MICRO
99 100S-WP-S66-DB,0-5KG/cm2,M20x1.5mm(M) MICRO
100 150S-GF-S66-DB 0-3000PSI MICRO
101 150S-WP-S66-BCPM 0-600 KPA 3/8'' BSP (M) MICRO
102 150S-WP-S66-DB 0-60Kg/cm2 MICRO
103 150S-WP-S66-DB 6"_1/2" NPT MICRO
104 63S-BT-S66-BCDM SIZE:2,5'' 0-120 DEG C 1/8'' NPT(M) MICRO
105 63S-DS-S66-TC SIZE:2-1/2'' 0-6BAR 30NB TC END MICRO
106 63S-DS-S66-TC SIZE:63mm 0-6BAR 40NB TC END MICRO
107 63S-GF-B64-BCPM SIZE:63mm 0-250KG/cm2 1/4'' NPT(M) MICRO
108 63S-GF-S66-BCDM SIZE:2,5'' 0-10BAR 1/4'' NPT(M) MICRO
109 63S-GF-S66-BCDM SIZE:2-1/2'' 0-10BAR 1/4'' NPT(M)  MICRO
110 63S-GF-S66-DB SIZE:2,5/63mm 0-0,6Mpa 1/4''NPT(M) MICRO
111 63S-GF-S66-DB SIZE:2,5/63mm 0-10BAR 1/4''NPT(M) MICRO
112 63S-GF-S66-DB SIZE.2-1-2. 0-0.6BAR 1/4''NPT(M) MICRO
113 63S-GF-S66-DB SIZE:2-1/2'' 0-10BAR 1/4''NPT(M) MICRO
114 63S-WP-S66-BCDM 0-100BAR 1/4''NPT(M) MICRO
115 63S-WP-S66-DB SIZE:2,5''/63mm 0-1Mpa 1/4''NPT(M) MICRO
116 63S-WP-S66-DB SIZE:2,5''/63mm 0-6Mpa 1/4''NPT(M) MICRO
117 63S-WP-S66-DB SIZE:2-1/2'' 0-6Mpa 1/4''NPT(M) MICRO
118 GLASS TUBE 0-160 LPH MICRO
119 133006 (L-050) MIKI PULLEY
120 MR-J2S-40A MITSUBISHI
121 NT-5234M No:P.1208.016, 0~100oC  4~20mA NEWINS
122 NT-5134M No:P-1410-109 NEWINS
123 NT-5134M No:P-1406-045, 0~100oC  4~20mA NEWINS
124 PF083A-E OMRON
125 PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o 774306 PILZ
126 PNOZ X9 200-230VAC 24VDC 7n/o 2n/o 2so 774606 PILZ
127 PZA 600/24VDC 1n/0 2n/c I/N: 774028 PILZ
128 535120 PILZ
129 774585 , PZE X4 24VDC 4n/o PILZ
130 774581 , PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix PILZ
131 774139 , PNOZ e3.1p 24VDC 2so PILZ
132 774318 , PNOZ X3 230VAC 3n/o 1n/c so PILZ
133 779240 PILZ
134 506301 PILZ
135 XXXMIACAJ RAYTEK
136 R901080794 REXROTH
137 REX-F400 , 100-240VAC 50/60HZ RKC
138 3080420800(ACAB2A30W2170268) ROHS
139 SNS-C130X SAGINOMIYA
140 6ES7 901-3GB30-0AX0, S C-C3V001 42 SIEMENS
141 6ES7214-1AD23-0XB0, C-6ES19275 21-28 VDC , 0.75A , S7-200 SIEMENS
142 6ES7 223-1PM22-0XA0, 30DVC/250VAC SIEMENS
143 6SE6420-2UD24-0BA1, S/N: XAB627-005017 SIEMENS
144 05072-AB , LOT 1190226 SPI
145 HJT 140523 SUNGWOO
146 TP38S TAKUWA
147 CGA-510 ,SN: O445VCR MN: 12A7042 TANAKA
148 P2325B075246 (0-10bar) TECSIS
149 P2325B075070, 100mm 0-10bar 1/2 NPT TECSIS
150 P3297B075001, 0...10BAR 4…20mA 8…30V TECSIS
151 P3297B084001, 0…250BAR 4…20mA 8…30V TECSIS
152 P3297B084101, 0…250BAR 0…10V 14…30V TECSIS
153 P3297B082001, 0…160BAR 4…20mA 8…30A TECSIS
154 P3297B076001 , 0-16 BAR TECSIS
155 P3297B078001, 0…25BAR 4…20mA 8…30A TECSIS
156 P3297B086001, 0…400BAR 4…20mA 8…30A TECSIS
157 100mm 0-10BAR 1/2''NPT TECSIS
158 P23258701027 ,100mm,-760..0mmHg 3/8 NPT TECSIS
159 P2325X704017,100mm, -76..0cmHg 3/8 NPT TECSIS
160 P1454B084182,63mm,0-250BAR,1/4 NPT,CHÂN ĐỨNG TECSIS
161 P1453B084120,63mm,0-250BAR,1/4 NPT,CHÂN SAU TECSIS
162 P1453B078111,63mm,0-25BAR,1/4 NPT,CHÂN SAU TECSIS
163 P1454B075113, 63MM 0-10BAR 1/4NPT TECSIS
164 P2325E755020,100mm,0-6Mpa,1/2 NPT TECSIS
165 P2325K221067,100mm,0-10Kg/cm2,1/2 NPT TECSIS
166 P2325B075246,100mm,0-10BAR,1/2 NPT TECSIS
167 P2325B079118,100mm,0-40BAR,1/2 NPT TECSIS
168 P2325K206039,100mm,0-16Kg/cm2,1/2 NPT TECSIS
169 P2325B078150,100mm,0-25BAR,1/2 NPT TECSIS
170 P2325E758007,100mm,0-60Mpa,1/2 NPT TECSIS
171 REF No: R41459 , 100MM 0-10BAR 0-150PSI TEMPRESS
172 THERMOCOUPLE,PT,CLASS:0.5,TUBE:6,L:50 TKB
173 RV 24YN TOCOS
174 PAK-11J31-P2547-P3300 TOGAMI
175 10Z-6D SD25N25, 1 MPA S/N: 245600114 TOP AIR
176 10Z-6 SD20N20K, S/N: 245600114 TOP AIR
177 I/N:8010650, 1-10BAR S/N: 25/12 TOP AIR
178 BR 01-30-01-01 TRIPUS
179 1352-2.0 (137932) VONHBERG
180 20 401 103, 24V 10/20A WEHRLE
181 22 400 117A, 24V/30A WEHRLE
182 232.50.100 0,6bar 1/2NPT WIKA
183 233.30.100 250kg/CM2 1/2 NPT WIKA
184 213.53.100 , 100mm 0-100bar 0-1400PSI WIKA
185 THERMOMETER 0-200 C/F , H= 150MM L= 35MM 1/2 NPT WIKA
186 THERMOMETER 0-150 C/F, H= 150MM L= 35MM 1/2 NPT WIKA
187 Dia:63mm 1/4''BSTP 0-25BAR , 0-370PSI WIKA
188 Dia:63mm 0-60BAR (0-860PSI) WIKA
189 63mm 0-250BAR,0-3500 PSI WIKA
190 232.50.100 , 100mm 0-0,6BAR 1/2 NPT WIKA
191 100mm 0-6BAR(0-80PSI) 1/2'' NPT WIKA
192 63mm 0-4BAR/PSI 1/4'' NPT WIKA
193 P2523A4DCB04230 , 80(A) 0~2KG/CM2 3/8PT WISE
194 P2524G3DCB04530, 100MM 0-6 KG/CM2 3/8 NPT CHÂN SAU WISE
195 3821, PH 4.00 25oC, 475ml YSI
196 3822, PH 7.00 25oC , 475ml YSI
197 3823, PH 10.00 25oC , 475ml YSI
198 YSI Item≠073047, YSI 5733 MODEL: GFP051DA-0505B YSI
199 Model: 2003 , Item:605203 YSI
200 Item:605780 , LOT: 12J100102 YSI
201 QUATRO 10102030 Item:605790-4 , LOT 12J100494 YSI
202 Model.20 Item.60520-4 , LOT.12J100452 YSI
203 PRO PLUS Item: 6050000, S/N: 12J 102 357 YSI
204 PN25,DN25(1'') YUJN
205 RANGE: 10-100 l/h ZYTA
206 COUPLING  
207 ADAPTOR 3/8''-1/4''  
208 CÙM LEN 49  
209 1/4'' TO 3/8''  
210 PT100,0-300C LEGHT:500 ø8  
211 PHỤ KiỆN ĐiỆN TRỞ PT100 , Æ10 , 650MM  
212 VÒNG ĐỆM INOX 250x16x30  
213 1/2'' TO 1/4''  
214 1/4'' TO 3/8''  
215 1/2'' TO 3/8''  
216 PT100 ,0.5 ø8  
217 PT100 ĐIỆN TRỞ 0.5MM-0.6MM  
218 3505081(CHÂN VỊT)  
219 JACK ĐIỆN  
220 NH000UD69V80PV  
221 VAN 1"CF8M ( CF8M05 ) 1000WOG-600WOG  
222 KM1,5-M12MB-DNI-V2 PULSOTRONIC
223 VA-200TC-1/2 ASK
224 100S-CC-S66-BCDM 100MM, 30-0 KPA, 1/4" MICRO
225 100S-GF-S66-SM 100MM, 0-16 BAR, 1/2" MICRO
226 100S-GF-S66-SM 100MM, 0-10 BAR, 1/2" MICRO
227 100S-WP-S66-DB 100MM, 0-25 KG/CM2, 1/2" MICRO
228 100S-GF-S66-DB 4", 0-30 MPA, M20x1.5MM MICRO
229 100S-GF-S66-DB 4", 0-16 BAR, 1/2" NPT MICRO
230 63S-WP-S66-DB 2.5", 0-1 MPA, 1/4" MICRO
231 100S-GF-S66-DB 4", 0-10 kg/cm2, 1/2" MICRO
232 100S-WP-S66-DB 100MM, 0-16 Kg/cm2 MICRO
233 63S-WP-S66-DB 2.5", 0-6 MPA, 1/4" MICRO
234 63S-GF-S66-BCDM 2.5", 0-10 BAR, 1/4" MICRO
235 63S-GF-S66-DB 2-1/2", 0-0.6 MPA, 1/4" MICRO
236 100S-DS-S66-TC 4", 0-10 BAR, 1/4" MICRO
237 100S-DS-S66-DB, 100mm 0-6 BAR, 1/2" MICRO
238 M5156-050882-010BG MEASU
239 8.3620.043C.0100.0017, 6-30 VDC 50mA S/N: A1324006047 KUBLER
240 113Q16A150XN METAL WORK
241 A1000-FIV3010-RE RASMI
242 COD.01VL150002 AIGNEP
243 TBPU00640AZ AIGNEP
244 TBPU00425AZ AIGNEP
245 COD.01VS050002 AIGNEP
246 PAL-1  ATAGO
247 PAL-ES2 ATAGO
248 TRD-J600-R2-1M KOYO
249 TRD-J1000-RZ-1M KOYO
250 PRO20 YSI
251 1002 , O RP PROBE KIT YSI
252 cuộn dây ống hơi  
253 SS-3053S 100PI, 0-5000 mm Aq, 1/2" KONICS
254 SS-3023 100PI, 0-100 KPA, 1/2" KONICS
255 SS-3053S 100PI, 0-30 KPA, 1/2" KONICS
256 SS-3053S 100PI, 0-3000 mm Aq, 1/2" KONICS
257 100MM , (-20 ) - 150oC 5/1 WISE
258 12-01265 ICON SCIENCE
GASCHECK
259 774080 pilz
260 774730, PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c  pilz
261 774436, P2HZ X1 120VDC 3n/o 1n/c pilz
262 774000, PNOZ 10 24VAC 6n/o 4n/c pilz
263 541080, PSEN ES3.1 6n/o 4n/c  pilz
264 P3297B075001, 0...10BAR 4…20mA 8…30V, S. 1106NOBJ TECSIC
265 P3297B078001, 0…25BAR 4…20mA 8…30A S. 1106KWYF TECSIC
266 P3297B084101, 0…250BAR 0…10V 14…30V, S: 1106MV72 TECSIC
267 P2325x704017 , 100mm -76-0mmhg 3/8 NPT TECSIC
268 P23258701027, 100m 760-0mmHg 3/8 NPT TECSIC
269 P3297B082001, 0…160BAR 4…20mA 8…30A S. 1106ARNL TECSIC
270 66-XX121-1024.UNOO, N: 402134 HOHNER
271 129-8898 , 680 0903300212 BINDER
272 PMD2409PMB3-A DC24V-60W SUNON
273 8.3700.1344.0360, 10-30 VAC 100mA KUBLER
274 1.27.4ACS MICP 5MF+- 5% 420V~30000 h/classA , 470V~10000 h/classB
EN60252-1 , BE509AP 1.27.4AC3 MKP , P/N: 80-C274AC34500AAOJ
ARCOTRONICS
 (MOUSER )
275 36-17X1-360-RD03 HOHNER
276 36-17X1-1000-RD03 HOHNER
277 36-172X-1000-RE01 , N: 429621 HOHNER
278 36-17X1-1024-RD03 HOHNER
279 36-17X-1024-TL00 HOHNER
280 36-17X1-1024.RD03 N° 406927 HOHNER
281 100-DS-XXX FL 100MM, 0-1 MPA MICRO
282 NRV 050 N.3134277583 MOTOVARIO
283 S4D350-BA04-07 EBM PAPST
284 S4D450-BP01-01 EBM PAPST
285 OG72 DN 1024 TTL BAUMER
  100S-DS-DEC-S66-DB 100MM 0-6KG/CM2 3/4 BSPT EXCEL
  100S-DS-DEC-S66-DB 100MM 0-10KG/CM2 3/4 BSPT EXCEL
  A13N-1,N: 2704022,P1: 6.1~8 Kpa P2: 5~5.6 Kpa AICHI TOKEI
  A13N-1, N: 2704025, P1: 6.1~8 Kpa P2: 5~5.6 Kpa AICHI TOKEI
  A13N-1, N: 2704024, P1: 6.1~8 Kpa P2: 5~5.6 Kpa AICHI TOKEI
  A26-30-10 ABB
  A26 1000V~45A ABB
  CP30-BA, 3A 220VAC 2,5 KA MITSUBISHI
  6003305, 20A 600V SIBA
  MFC3 , A/N: 00-128-258-0018, S/N: 33867 KUKA
  FTL20-0020, S/N: JB140A01092, 10…35VDC E+H
  FTL20H-OGDJ2F, S/N: JB22A501092, 10…35 VDC E+H
  P2524A3EDB05130 WISE
  BOV100AV2, 4"R 230V 200mBAR ELEKTROGAS
  100S-CC-S66-DB, 100MM -10-100 MBAR 1/2 NPT EXCEL
  150S-WP-S66-DB, 150MM 0-60 MPA 1/2" NPT EXCEL
  80mm , 32-120oF ,  0-50oC WIKA
  MTA: CI/CF8M, DN100 PN16 (-20)-100oC FBK
  ST-S10L , 1/2" 13m/m 10KG/CM2  SAFETY VALVE
  64225, 10W 6V 4G OSRAM
  YSI 5908 , ITEM: 605306 YSI
  P2524A3ECB04730 , 100M 10KG/CM2 WISE
  APD50 + ACTUA + SWITH VAN BƯỚM
  774502 , PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/ot PILZ
  100S-DS-S66-FL (PTFE)S , 100MM/4INCH 0-6BAR DN25 EXCEL
  100S-DS-S66-FL-(PTFE)S 100MM/4INCH 0-10BAR DN25 EXCEL
  100S-DS-S66-BCDM-SMS , 100MM/4INCH 0-10BAR DN25 SMS EXCEL
  100S-DS-S66-BCDM , 100MM/4INCH 0-6BAR DN40 SMS EXCEL
  150S-GT-S66-BCDM , 150MM/6INCH 0-350 C 1/2NPT EXCEL
  TIS 63M80 LAWSON
  REX-F400F801-8*AB-NNN-5N/CE RKC
  PSL-K-6-BH12904 MIKI PULLEY
  ETP-G-19-C BH05Y22 MIKI PULLEY
  63MM 10KG/CM2 0-140PSI WIKA
  150MM , 1-6BAR 0.1-0.6MPA KINS
  PF351214LF , 63M 170PSI-12BAR WATT
  PZ132000 WATT
  PMINACC047 WATT
  P2524A3DCI04170 (P2524A3DCI04130)
100(A) 0~ 1 MPA 3/8
WISE
  P2526A2ECJ04070 (P2526A2ECJ04030)
160(A) 0~50KPA 1/2
WISE
  P2524A3EDH01030 (P2524A3EDH01070)
100(A) 1~5 BAR 1/2NPT
WISE
  PL-480Z FORCE
  150S-WP-S66-DB , 6" 0-60BAR 1/2" MICRO
  AX7241 DOTECH
  T1102X1CC0104
60(A) 100DEG 1/4
WISE
  T1124X0ED0144
( T1124X0ED014480 )
WISE
  T1124X0ED0119
( T1124X0ED011980 )
WISE
  773500 PILZ
  773536 PILZ
  6205TN9/C3 SKF
  6303TN9/C3 SKF
  6202TN9/C3 SKF
  P1454B074125 , 63mm 0-6bar 1/4 NPT TECSIC
  P1454B076120 , 63MM 0-16 BAR 1/4 NPT TECSIC
  P1454B078131 , 63MM 0-25 BAR 1/4 NPT TECSIC
  P1778B074084 , 100MM 0-6BAR 1/2 NPT TECSIC
  P1778B075111 , 100MM 0-10 BAR 1/2 NPT TECSIC
  16-SY-11GA FUTABA
  5539000065 AINEP
  55116Æ6-M5 AINEP
  100mm . -1-9 bar WIKA
  TOP AIR CONG TOP AIR
  TOP AIR CONG 2 ĐẦU NHỎ TOP AIR
  TOP AIR NỐI THẲNG TOP AIR
  C INOX + 1 NỐI 1/2 TOP AIR
  8x8 ( NGẮN ) COUPLING
  8X8 ( DÀI ) COUPLING
  8X8 ( LÒ XO ) COUPLING
  6X8 COUPLING
  ĐẦU CHUYỂN ĐỔI 1/4-3/8 MICRO
  ĐẦU CHUYỂN ĐỔI 1/4-3/8 LOCAL
  JACK ĐIỆN LOCAL
  3080420800 CÁP NỐI
  EM45-2 ( 230V-50HZ ) + CBB61 ( 6U , 450 VAC ) EBM
  BAUME HOG71DN1000TTL , S/N: 700010129975 HOHNER
  LE7M-2, 100-240VAC 50/60HZ  
  RLB-11 , AD 65  ALOHAN
  PAL-BX/RI ATAGO
  XBM-DN16S LS
  SS-3051S , 100MM  0-5000 MMH20 0-50KPA CHÂN ĐỨNG KINS
  96711-1  
  TG7-1H40S SAMWON
  EX9520 EPERT
  NTPO0026 , 63MM 0-10BAR 1/4 NPT NESS TECH
  LZB25 FLOWTECH
  BS1362 , 13A BUSSMANN
  100S-GT-S66-SM-CAP , 100MM 0-250oC 1/4NPT MICRO
  CF8 03 , 140905414 FBK
  6002 TN9/C3 SKF
  HI-CUPLA 30SF NITTO KOHHI
  HI-CUPLA 30SM NITTO KOHHI
  HI-CUPLA 30PM NITTO KOHHI
  HI-CUPLA 30PF NITTO KOHHI
  ĐẦU DÒ NHIỆT ĐỘ LOẠI K , 15 , 1000MM MICRO
  S9D90-90CH SPG
  707031/880-001-005/000 JUMO
  150S-GT-S66-DB-SM(CAP)-12B , -30-50oC MICRO
  MN1H-2-3/8-MS FESTO
  349602 DUSENSCHUH
  BAE PS-XA-1W-24-100-004 , BAE0002 BALLUFF
  W4D350-CP08-31 EBM
  26-132X-1024.TL00 , N: 423280 HOHNER
  6308PT , S/N: JC002823 JENCO
  ĐIỆN TRỞ 220-230V 6KW  
  783100 PILZ
  SP942 KINETROL
  1425088777 , CAPUCHON DE LIGNE 845-16 ELCO
  1458263841 , CHINANE 120-5 12121-18PM ELCO
  NBN8-18GM40-ZO P+F
  100S-DS-XXX-FL , 0-1 MPA MICRO
  LZB-25 FLOWTECH
  6NC-1900SCR TOCAD ENERGER
  XP30-BTE/DC LS
  36-17X1-2000 RD03 , N: 406918 HOHNER
  100M , 0-10KG 0-1MPA YOU WANT
  1XP8001-1/1024 SIEMENS
  T100104231100 AIGNEP
  T030104231000 AIGNEP
  ACC471M400NC1 AFLEX
  AYX-HR332X400DF1 AFLEX