Programmable Electronic Load

IT8518B 500V / 120A / 5000W

  IT8702 Main Fram

IT8518C 60V / 240A / 5000W

IT8511 120V / 30A / 150W

  IT8518E 60V / 240A / 6000W

IT8711 80V/40A/200W

  IT8531 60V / / 15KW     

IT8512 120V / 30A / 300W

IT8532 60V / / 20KW

IT8512B 500V / 15A / 300W

IT8533 60V / / 25KW

IT8512C 120V / 60A / 300W

IT8534 60V / / 30KW

IT8513B 500V / 30A /600W

IT8535 60V / / 35KW

IT8530 60V / 350A / 10KW

IT8536 60V / / 40KW

IT8513C 120V / 120A / 600W

IT8537 60V / / 45KW

IT8514B 500V / 60A / 1200W

IT8538 60V / / 50KW

IT8514C 120V / 240A / 1200W

IT8211 60V / 30A / 150W

IT8515B 500V/60A/1800W

IT8712 80V/60A/ 300W

IT8515C 120V/240A/1800W

IT8514F 60V / 240A / 1200W

IT8516B 500V / 120A / 2400W

IT8518F 60V / 480A / 5000W

IT8516C 120V / 240A / 2400W

IT8703 Extend Fram

 

Programmable Electronic Load

IT8500 Standalone Series

IT8500 High Power Series

IT8511 120V / 30A / 150W

IT8530 60V / 350A / 10KW

IT8512 120V / 30A / 300W

IT8531 60V / / 15KW

IT8512B 500V / 15A / 300W

IT8532 60V / / 20KW

IT8512C 120V / 60A / 300W

IT8533 60V / / 25KW

IT8513B 500V / 30A /600W

IT8534 60V / / 30KW

IT8513C 120V / 120A / 600W

IT8535 60V / / 35KW

IT8514B 500V / 60A / 1200W

IT8536 60V / / 40KW

IT8514C 120V / 240A / 1200W

IT8537 60V / / 45KW

IT8515B 500V/60A/1800W

 IT8538 60V / / 50KW

IT8515C 120V/240A/1800W

 IT8500 High Power Series

IT8516B 500V / 120A / 2400W

IT8511 120V / 30A / 150W

IT8516C 120V / 240A / 2400W

IT8711 80V/40A/200W

IT8518B 500V / 120A / 5000W

IT8512 120V / 30A / 300W

IT8518C 60V / 240A / 5000W

IT8512B 500V / 15A / 300W

IT8518E 60V / 240A / 6000W

IT8512C 120V / 60A / 300W

IT8514F 60V / 240A / 1200W

IT8211 60V / 30A / 150W

IT8518F 60V / 480A / 5000W

IT8712 80V/60A/ 300W

IT8500 High Power Series

IT8500 High Power Series

IT8530 60V / 350A / 10KW

IT8513B 500V / 30A /600W

IT8531 60V / / 15KW

IT8513C 120V / 120A / 600W

IT8532 60V / / 20KW

IT8514B 500V / 60A / 1200W

IT8533 60V / / 25KW

IT8514C 120V / 240A / 1200W

IT8534 60V / / 30KW

IT8515B 500V/60A/1800W

IT8535 60V / / 35KW

IT8515C 120V/240A/1800W

IT8536 60V / / 40KW

IT8516B 500V / 120A / 2400W

IT8537 60V / / 45KW

IT8516C 120V / 240A / 2400W

IT8538 60V / / 50KW

IT8518B 500V / 120A / 5000W

IT8500 High Power Series

  IT8518C 60V / 240A / 5000W

IT8512B 500V / 15A / 300W

IT8518E 60V / 240A / 6000W

IT8513B 500V / 30A /600W

IT8514F 60V / 240A / 1200W

IT8514B 500V / 60A / 1200W

IT8518F 60V / 480A / 5000W

IT8515B 500V/60A/1800W

IT8500 High Power Series

IT8516B 500V / 120A / 2400W

IT8702 Main Fram

IT8518B 500V / 120A / 5000W

IT8711 80V/40A/200W

 

IT8712 80V/60A/ 300W

 

  IT8703 Extend Fram

Programmable DC Power Supply

IT6720 60V / 5A / 100W

IT6721 60V / 8A / 180W

IT6121 20V / 5A / 100W

IT6822 32V / 3A / 96W

IT6821 18V / 5A / 90W

IT6823 72V / 1.5A / 108W

IT6122 32V / 3A / 96W

IT6831 18V / 10A / 180W

IT6123 72V / 1.2A / 86W

IT6832 32V / 6A / 192W

IT6151 5.2V / 60A / 312W

IT6833 72V / 3A / 216W

IT6152 20V / 27A / 540W

IT6834 150V / 1.2A / 180W

IT6153 30V / 18A / 540W

IT6512 80V/60A/1200W

IT6154 60V / 9A / 540W

IT6922A 60V/5A/100W

IT6162 20V / 48A / 960W

IT6932A 60V/10A/200W

  IT6163 30V / 32A / 960W

IT6942A 60V/15A/360W

IT6164 60V / 16A / 960W

IT6952A 60V/25A/600W

IT6322 30V/3A*2CH + 5V/3A*1CH

 

 

Documents
Ver
Download
 
 
IT8511 / 12 Series User's Manual
      pdf 1779KB
   
    This User Manual for IT8511 / 12  Series Electronic Load.
   
 
 
IT8513 / 14 Series User's Manual
      pdf 1144KB
   
    The User Manual is applicable for IT8513/14 series Electronic Load.
   
 
 
IT8518 Series User's Manual
      pdf 1205KB
   
    The User manual is for IT8518 series Electronic Load.
   
 
 
IT8200 Series User's Manual
      pdf 810KB
   
    The User manual is for IT8200 Series Electronic Load.
   
 
 
IT8515 / 16 Series User's Manual
      pdf 1210KB
   
    The User manual is for IT8515/16 series Electronic Load.
   
 
 
IT8700 production catalog
      pdf 278KB
   
   

The catalog introduce all ITECH productions and agent productions. 

   
 
 
IT8500 communication SCPI
      pdf 585KB
   
   

IT8500 series communication  SCPI  command introduction

   
 
 
IT8500 communication frame
      pdf 865KB
   
   

IT8500 communication protocol frame format

   
 
 
IT8510 User's Manual
      pdf 1769KB
   
    This user manual is for IT8510 Electronic Load.
   
 
 
IT8514F fuel cell electronic load user manual
      pdf 1162KB
   
    The User manual is for IT8514F series fuel cell Electronic Load.
   
 
Software
Ver
Download
 
 
PV8500
      rar 9431KB
   
    The PC software for controlling and monitoring IT8500 Elecronic Load(multilanguage version). 
   
 
 
IT7000
      KB
   
     
   
 
Driver
Ver
Download
 
 
IT-E132 USB Driver
      rar 1451KB
   
    The Driver for IT-E132 USB Communction Cable.

 

Itech electronics Vietnam_ANS Vietnam Germany, USA, Asia, Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan Syria, Iraq, Sudan.


Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất !

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

| địa chỉ | D3, Đinh Tiên Hoàng, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

| mã số thuế | 0310692382

| điện thoại | + 84 . 8 . 3517 0401/02 | fax | +84 . 8 . 3517 0403

| email | sales.ans@ansvietnam.com ans.vina@ansvietnam.com

| website | www.ansvietnam.com www.anhnghison.com

| liên hệ trực tuyến | Skype | Yahoo