PosiTector 6000 Coating Thickness Gagefor METAL Substrates
Application    0 - 60 mils 
0 - 1500 microns 
Ferrous: 0-45 mils 
and 0-1150 microns 
Non-Ferrous: 0-25 mils
 and 0-625 microns 
 0 - 250 mils 
0 - 6 mm
0 - 500 mils 
0 - 13 mm
Non-Magnetic coatings on 
Ferrous Metals (Steel & Iron)
Gage with Probe  Standard F1  FS1  FRS1   F0S1  F45S1  F90S1  FT1  FTS1  FKS1 
Advanced F3  FS3  FRS3    F0S3  F45S3  F90S3  FT3  FTS3  FKS3 
Probe only    FS  FRS    F0S  F45S  F90S FT  FTS  FKS 
Non-Conductive coatings on Non- 
Ferrous Metals (Aluminum, 
Copper, etc.)
Gage with Probe  Standard N1 NS1 NRS1  NAS1  N0S1 N45S1  N90S1      NKS1 
Advanced N3  NS3  NRS3 NAS3  N0S3 N45S3  N90S3      NKS3 
Probe only    N NS NRS  NAS N0S  N45S  N90S      NKS 
BOTH Non-Magnetic  on Ferrous & Non-Conductive on Non-Ferrous 
Metals 
Gage with Probe  Standard FN1  FNS1  FNRS1           FNTS1   
Advanced FN3  FNS3 FNRS3            FNTS3  
Probe only    FN FNS  FNRS            FNTS   
Delfesko Vietnam Germany, USA, Asia, Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan Syria, Iraq, Sudan.
 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất !

 

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

| địa chỉ | D3, Đinh Tiên Hoàng, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

| mã số thuế | 0310692382

| điện thoại | + 84 . 8 . 3517 0401/02 | fax | +84 . 8 . 3517 0403

| email | sales.ans@ansvietnam.com ans.vina@ansvietnam.com

| website | www.ansvietnam.com www.anhnghison.com

| liên hệ trực tuyến | Skype | Yahoo