Stt

Brand

Code_discription

1

Allen Bradley Vietnam

Type: Analog output module 17710FE2- US

2

Type: Module output 1771-0BN- Japan

8

Type:LCD panel HT150X02-100

9

code :TELIS9150U1

10

Type:USB Line Wiring Cable

(đi kèm với Code :TELIS9150U1)

11

Code:A860-0326-T102 , 2500P

12

Code:A860-0320-T112 , 2500P 

13

Code: HT-PD

Part.No: 3403-15-D1.37

14

Code:  TRD-J100-RZ-1M

15

Code : Rotary Encoder RIA-80-1024VLH

16

Code: IFFM 08P17A1/01S35L

Code : IWFM 20U9503/S35

17

Code: Blower:Type G200

Model 2BH1610-7HH36

18

Code: Inverter 0.4KW 3G3JX-A2004

19

Code: Inverter VFD220B43A22kw

20

Code: Bơm Ly Tâm CR64-2-2 A-F-A-E-HQQE

Model: A96123528P11009

21

Code: 6ES7407-0DA02-0AA0

22

Code: 6ES7307-1KA01-0AA0

23

Code:6ES7307-1EA00-0AA0

24

Code:6ES7412-2XJ05-0AB0

25

Code:6ES7952-1AK00-0AA0

26

Code:6GK7443-1EX20-0XE0

27

Code:6ES7153-1AA03-0XB0

28

Code:6ES7331-7KF02-0AB0

29

Code:6ES7332-5HD01-0AB0

30

Code:6ES7321-1BL00-0AA0

31

Code:6ES7322-1BL00-0AA0

32

Code:6ES7314-1AG13-0AB0

33

Code:6ES7360-3AA01-0AA0

34

Code:6ES7321-1FF01-0AA0

35

Code:6ES7361-3CA01-0AA0

36

Code:6ES7322-1BH01-0AA0

37

Code:6ES7214-1BD23-0XB0

38

Code:  Pressure Regulator R123G1 REL

39

Code:  Công tơ điện tử 3P, 4W 63.5/110V,

1(1.2)A, cl 02 kèm : Module RS 485,

I/O Module

Model: PB3KAGGHT-5 A1700

40

Code:  Modem PSTN EC24

41

Code:  Encoder .8.3720 .5631.1024.

42

Code:  Rotary Encoder .8.3700 .1332.1000.

43

Code:  6ES7307-1KA01-0AA0

44

Code:  6ES7214-1BD23-0XB0

45

Code: Encoder  HLE45-600L-3F.AC

Cable: 1002375

46

Code: Temperature Indicator

Type: GXGS(820), PT100, U=220V, 4-20A

47

Code: DC Driver

590P/0830/500/0041/UK/ENW/PROF/0/0/0

(Bao gồm card encoder va frofibus)

48

Code: Cảm Biến Tốc Độ VS-068

49

Code: Gear motor R57DV100M4

(2.2KwX4Px1/1679)

50

Code: Gear motor R57DV112M4 

(4KwX4Px1/935)

51

Code: Gear motor RF77DH100LS4

serial: 35010016120500050330

52

Code: Pyrometer   

mnf: IMPAC INFRARED GMBH

Seri IN 5

Art. Nr. 3859350 (optics a=700)

Measuring Range 0...200oC

Output 0...20mA

Voltage 24VDC.

53

Code: Encoder  8.3700.1334.0360

54

Code: MEC III CPU module BTL R 61

PN: 5099077014

update to 5099077017

55

Code: MEC III A/D module

PN: 5099076910

56

Code: MEC III E/A module

PN: 5099077110

update to 5099077112

57

Code:Pump

Type : RA 0063 F

58

Code:Flame sensor QRA10M.C

59

Code: P-2AC

60

Code: Loadcell HBM Z6FD1-100kg

61

Code: MTN/2100

62

Code: MTN/CA418

63

Code: Synchro Transmitter type: 86G

PRI: 200/220V, FREQ: 50/60Hz,  SEC: 78/86V

64

Code: Synchro Transmitter type: 86CT

PRI:78/86V, FREQ:50/60Hz

SEC: 52/57V

65

Code: Synchro Transmitter type: 86DG

PRI:78/86V, FREQ:50/60Hz

SEC: 78/86V

66

Code: Utrasonic level transmitter

Model : IMP10

10 metre PVDF version, universal thread (green)

Backlit LCD

4-20mA + 2 relays 1A SPDT 30v DC/AC

11-30vDC power supply

67

Code: Temperature Indicator

REX-F400F801-8*AB-NNN-5N/CE

68

Code: Temperature Indicator

AE500801-4*HJNN-NN/A/Y

69

Code: Flow meter F-201CV-20K-AGD-33-V

70

Code: Board RTD SD-553A-A.YZ

71

Code: Cylinder DDA100x200

72

Code: Valve solenoid 600-4E2-03-200VAC

73

Code: Valve solenoid 600-4E2-200VAC

74

Code: Brake motor BA 80A4

75

Code: VFD015S43D

76

Code: Overflow valve DHV716

Id.No: 1190430206

3

Code: Power supply 1771-P7

74.161

Code: Servo inverter POSIDRIVE®  MDS5008/L

(KT.NR: 44557 S)

75.088

Code: Load Cell of K&K , Model 1040

4

Code: Analog input module 1771 IFE

73.501

Siemens Vietnam

Code: PC ADAPTER USB

F. CONNECTION OF S7-200/300/400

6ES7972-0CB20-0XA0

74.36

RKC Vietnam

Code: Digital Controller HA900-88-7M-4*MN-NNNN-N/A/Y

1

Elster Vietnam

Type:Công tơ điện tử 3P 4W 63.5/110V, 1(1,2)A, cl 0.2.

   

Code : A1700

   

Kèm Module RS485

2

HBM Vietnam

Type :Digital weighing indicator, type : WE2110, 110-240VAC,  accuracy class 0.015,

   

measuring range: 0…3m V/V, HBM

3

HBM Vietnam

Type:Combh plug-in PCB,4…20mA

   

or 10…+10V and 1xinput, 2xoutput,

   

.code WE2110/ZCC, “HBM”

4

NORIS Vietnam

code :NADS3-13-K

5

Vibro Meter Vietnam

Type:Proximity Probe, TQ 412 (P/N 111-412-000-012-A1-B1-E050-F2-G050-H05)

   

Nhà sản xuất/Xuất xứ: Vibro Meter/Switzerland

5

Baumer Vietnam

Code: IFFM 08P17A1/01S35L

   

Code : IWFM 20U9503/S35

6

BOE Vietnam

Type:LCD panel HT150X02-100

7

Bronkhorst Vietnam

Code: Flow meter F-201CV-20K-AGD-33-V

8

Bruel&Kjaer Vibro Vietnam

Code: Cảm Biến Tốc Độ VS-068

9

BUSCH Vietnam

Code:Pump

   

Type : RA 0063 F

10

Nemicon Vietnam

Code: Encoder  HLE45-600L-3F.AC

   

Cable: 1002375

11

Coherent-Elster Vietnam

Code:  Modem PSTN EC24

12

Delta Vietnam

Code: Inverter VFD220B43A22kw

13

 

Code: VFD015S43D

14

Elster Vietnam

Type:Công tơ điện tử 3P 4W 63.5/110V, 1(1,2)A, cl 0.2.

   

Code : A1700

   

Kèm Module RS485

15

 

Code:  Công tơ điện tử 3P, 4W 63.5/110V,

   

1(1.2)A, cl 02 kèm : Module RS 485,

   

I/O Module

   

Model: PB3KAGGHT-5 A1700

16

FANUC Vietnam

Code:A860-0326-T102 , 2500P

17

 

Code:A860-0320-T112 , 2500P 

18

Goyen Vietnam

Code: P-2AC

19

Grundfos

Code: Bơm Ly Tâm CR64-2-2 A-F-A-E-HQQE

   

Model: A96123528P11009

20

GXGS

Code: Temperature Indicator

   

Type: GXGS(820), PT100, U=220V, 4-20A

21

HAVER

Code: MEC III A/D module

 

BOECKER Vietnam

PN: 5099076910

22

 

Code: MEC III E/A module

 

 

PN: 5099077110

 

 

update to 5099077112

23

 

Code: MEC III CPU module BTL R 61

 

 

PN: 5099077014

 

 

update to 5099077017

24

HBM Vietnam

Type :Digital weighing indicator, type : WE2110, 110-240VAC,  accuracy class 0.015,

   

measuring range: 0…3m V/V, HBM

25

 

Type:Combh plug-in PCB,4…20mA

   

or 10…+10V and 1xinput, 2xoutput,

   

.code WE2110/ZCC, “HBM”

26

 

Code: Loadcell HBM Z6FD1-100kg

27

HYDROTECHNIK Vietnam

Code: HT-PD

   

Part.No: 3403-15-D1.37

28

IMPAC Vietnam

Code: Pyrometer   

   

mnf: IMPAC INFRARED GMBH

   

Seri IN 5

   

Art. Nr. 3859350 (optics a=700)

   

Measuring Range 0...200oC

   

Output 0...20mA

   

Voltage 24VDC.

29

INSERTDEAL Vietnam

Code:  Pressure Regulator R123G1 REL

30

JMConcept Vietnam

code :TELIS9150U1

31

 

Type:USB Line Wiring Cable

   

(đi kèm với Code :TELIS9150U1)

32

K&K Vietnam

Code: Load Cell of K&K , Model 1040

33

Koganei Vietnam

Code: Valve solenoid 600-4E2-03-200VAC

34

 

Code: Valve solenoid 600-4E2-200VAC

35

 

Code: Cylinder DDA100x200

36

 

 

37

Korea Vietnam

Code : Rotary Encoder RIA-80-1024VLH

38

Koyo Vietnam

Code:  TRD-J100-RZ-1M

39

Kubler Vietnam

Code:  Encoder .8.3720 .5631.1024.

40

 

Code: Encoder  8.3700.1334.0360

41

 

Code:  Rotary Encoder .8.3700 .1332.1000.

42

MGM Vietnam

Code: Brake motor BA 80A4

43

Monitran Vietnam

Code: MTN/CA418

44

 

Code: MTN/2100

45

NASH ELMO Vietnam

Code: Blower:Type G200

   

Model 2BH1610-7HH36

46

NORIS Vietnam

code :NADS3-13-K

47

Omron Vietnam

Code: Inverter 0.4KW 3G3JX-A2004

48

Parker Vietnam

Code: DC Driver

   

590P/0830/500/0041/UK/ENW/PROF/0/0/0

   

(Bao gồm card encoder va frofibus)

49

Pulsar Vietnam

Code: Utrasonic level transmitter

   

Model : IMP10

   

10 metre PVDF version, universal thread (green)

   

Backlit LCD

   

4-20mA + 2 relays 1A SPDT 30v DC/AC

   

11-30vDC power supply

50

RKC Vietnam

Code: Temperature Indicator

   

AE500801-4*HJNN-NN/A/Y

51

 

Code: Temperature Indicator

   

REX-F400F801-8*AB-NNN-5N/CE

52

 

Code: Digital Controller HA900-88-7M-4*MN-NNNN-N/A/Y

53

SAC

Code: Board RTD SD-553A-A.YZ

54

Sew Vietnam

Code: Gear motor R57DV112M4 

   

(4KwX4Px1/935)

55

 

Code: Gear motor RF77DH100LS4

   

serial: 35010016120500050330

56

 

Code: Gear motor R57DV100M4  

   

(2.2KwX4Px1/1679)

57

Siemens Vietnam

Code: 6ES7407-0DA02-0AA0

58

 

Code:  6ES7307-1KA01-0AA0

59

 

Code:Flame sensor QRA10M.C

60

 

Code: PC ADAPTER USB

   

F. CONNECTION OF S7-200/300/400

   

6ES7972-0CB20-0XA0

61

 

Code: 6ES7307-1KA01-0AA0

62

 

Code:6ES7307-1EA00-0AA0

63

 

Code:6ES7412-2XJ05-0AB0

64

 

Code:6ES7952-1AK00-0AA0

65

 

Code:6GK7443-1EX20-0XE0

66

 

Code:6ES7153-1AA03-0XB0

67

 

Code:6ES7331-7KF02-0AB0

68

 

Code:6ES7332-5HD01-0AB0

69

 

Code:6ES7321-1BL00-0AA0

70

 

Code:6ES7322-1BL00-0AA0

71

 

Code:6ES7314-1AG13-0AB0

72

 

Code:6ES7360-3AA01-0AA0

73

 

Code:6ES7321-1FF01-0AA0

74

 

Code:6ES7361-3CA01-0AA0

75

 

Code:6ES7322-1BH01-0AA0

76

 

Code:6ES7214-1BD23-0XB0

77

Stober Vietnam

Code: Servo inverter POSIDRIVE®  MDS5008/L

   

(KT.NR: 44557 S)

78

Stubbe Vietnam

Code: Overflow valve DHV716

   

Id.No: 1190430206

79

TAKUWA Vietnam

Code: Synchro Transmitter type: 86CT

   

PRI:78/86V, FREQ:50/60Hz

   

SEC: 52/57V

80

 

Code: Synchro Transmitter type: 86DG

   

PRI:78/86V, FREQ:50/60Hz

   

SEC: 78/86V

81

 

Code: Synchro Transmitter type: 86G

   

PRI: 200/220V, FREQ: 50/60Hz,  SEC: 78/86V

82

Vibro Meter Vietnam

Type:Proximity Probe, TQ 412 (P/N 111-412-000-012-A1-B1-E050-F2-G050-H05)

   

Nhà sản xuất/Xuất xứ: Vibro Meter/Switzerland

Allen Bradley Vietnam_ Siemens Vietnam_ RKC Vietnam_ Elster Vietnam_ HBM Vietnam_ANS Vietnam Germany, USA, Asia, Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan Syria, Iraq, Sudan.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất !

 

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

| địa chỉ | D3, Đinh Tiên Hoàng, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

| mã số thuế | 0310692382

| điện thoại | + 84 . 8 . 3517 0401/02 | fax | +84 . 8 . 3517 0403

| email | sales.ans@ansvietnam.com ans.vina@ansvietnam.com

| website | www.ansvietnam.com www.anhnghison.com

| liên hệ trực tuyến | Skype | Yahoo

 

 
 Quay lại Share on Facebook  Google Lần xem (490)  Lên đầu trang