Nemicon Vietnam Nemicon Encoder
Model: OVW2-06-2MHC 600P/R 
   
   
   
   
Mitsubishi Vietnam Insert
Code: TPGB110304GA3 (MBC020)
(TPGB110304GA3 MBC020)
NP-TPGB110304GA3 (MBC020)
Grade: MBC020 
   
   
   
   
Eisen - Iscar OEM Vietnam Model: TCMT110204-ID5 (TCMT 110204 ID5)
   
   
   
   
Kimo Instrument Vietnam Kimo Instrument Code: LV130E
Kimo Portable vane thermo-anemometer with Ø100 mm vane probe, fixed to the housing (0,25 to 35 m/s and 0 to +50°C). Vane rotation +180°/-90° by steps of 90°. Functions : Air velocity, Temperature, volume airflow, Airflow with cone (K 25 and K 85) and,  detection of the airflow direction. Supplied with calibration certificate and transport case.
(Model: LV 130)
Kimo Instrument Vietnam Kimo Instrument Code: LV130S
Kimo Instrument Portable vane thermo-anemometer with  Ø 100mm vane probe fixed to the housing (0,25 to 35 m/s and 0 to +50°C). Vane rotation  +180°/-90° by steps of 90°. Functions : Air velocity, Temperature, Volume airflow, Airflow with cone (K 25 and K 85) and detection of airflow direction. Supplied with adjusting certificate and soft transport case.
(Model: LV 130)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Pulsar Vietnam Replaced by: dB25 Transducer + Blackbox controller
Code: dB25020000000-BP +130D110100XX-X0P
(Sensor Pulsarbar
Type: 6700BGA25A0M3030B001
Serial: 768749
Range: 0-2bG
Supply: 9.5-40Vdc
Output: 4-20mA
A06
Red = V+             Green = V-           Ground = Earth)
Pulsar Vietnam Cảm biến đo áp suất, 2 bar
-Model: IMP-G2000-5A4-AAV-020-000
-Nhà cung cấp/Xuất xứ: Impress Sensors - UK
-Phương pháp đo: cảm biến đo áp suất
-Dãy đo: 0~2 bar
-Độ chính xác: ≤ ±0.25% giá trị đọc
-Ngõ ra: analog 4~20mA (2 dây) -20 mét cáp
-20 mét cáp
-Nhiệt độ hoạt động: -20 đến 70 độ C
-Nguồn cung cấp: 9-32 VDC
Note: cảm biến mình cần là cảm biến đo áp suất
(Sensor Pulsarbar
Type: 6700BGA25A0M3030B001
Serial: 768749
Range: 0-2bG
Supply: 9.5-40Vdc
Output: 4-20mA
A06
Red = V+             Green = V-           Ground = Earth)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Weining Waxilit Vietnam Weinig Original - Waxilit
Lubricant 5kg canister
Code: 00317494
(Code: 00.317.494)
Dầu bôi trơn trắng
Original WEINIG Waxilit
00.317.494
Sheell Vietnam Shell Alvania Grease RL2
Alvania Fettrl2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Wise Vietnam Industrial service pressure gauge
Model: P252 (EN837‐1)
Code: P2526A3EDH14330
Range: 0 ~ 16bar
Wise Vietnam Industrial service pressure gauge
Model: P252 (EN837‐1)
Code: P2526A3EDH06230
Range: 0 ~ 250bar
Wise Vietnam Bimetal thermometer - Euro gauge
Model: T150
Correct: T1506V1ED2124B1EX
Well: A5000
Stem length: 225mm
Range: 0 ~ 300'C
(Code: T1506V1ED212491)
Wise Vietnam Pipe type thermowell with thread connection
Model: A5000
Code: A5000CX0IECA300
For: T150
"T" Length: 45mm
"U" length: 200mm
Note: STEM LENGTH: SUIT to U LENGTH of A5000
(Code: A5000C0IECA310)

 

 
 Quay lại Share on Facebook  Google Lần xem (350)  Lên đầu trang