Nemicon Vietnam Rotary encoder
Code: OS-01-2HC
   
   
   
   
Nemicon Vietnam Rotaty Encoder
Model: OEW-10-2MD
Resolution : 1000P/R – 250-00
Nemicon Vietnam Absolute Encoder
Model: ASS-360BC

 

 
 Quay lại Share on Facebook  Google Lần xem (429)  Lên đầu trang