BD sensor Vietnam Name: Pressure switches
Model: DS6 685-2002-2-0-N10-300-1-000-000   (0~20bar, ¼’’)
2 contact 

 

 
 Quay lại Share on Facebook  Google Lần xem (414)  Lên đầu trang