Siemens Vietnam ULTRAMAT 23  (NO/CO/O2) IR absorbing gas and oxygen 
Model : 7MB2337-4AU10-3PV1
230 V 50 Hz

 

 
 Quay lại Share on Facebook  Google Lần xem (442)  Lên đầu trang