DEADONG FA Vietnam S/n: 5248953
type: nvr 040
DEADONG FA Vietnam Correct: CF3-65P-1-300VSP + NRV040-1/30F
(s/n: H0742002
type: 65P-1-300VSP
type: nvr 040)

 

 
 Quay lại Share on Facebook  Google Lần xem (404)  Lên đầu trang