Techne Vietnam Replaced by: Tecal 425F
FDB425FR Tecal 425 F 230v with RS-232 (or 120v if required)
The traceable certificate and a Multiwell insert either FINSALG (imperial) or FINSALB (metric sizes) can be supplied also.
7032538 = Blank Insert = FINSALK
7032574 = Insert 9/16” + ¼” = FINSALL/FINSALJ other inserts are also available which Setco can advise on.
7032718= Soft Carry case = FSC425F
Dải nhiệt độ hiệu chuẩn: 20C đến 425°C 
Độ chính xác: ±0.3°C toàn dải 
Độ đồng đều nhiệt độ: ±0.2°C 
Độ ổn định nhiệt độ: ±0.03°C trong 10 phút
Độ phân giải: 0.01°C/°F
Màn hiển thị : LED
Thời gian gia nhiệt 20oC đến 400oC: 12 phút
Thời gian làm mát từ 400oC đến 100oC: 21 phút
Kết nối máy tính RS232, phần mềm TechneWork
Kích thước 285x190x426mm
Trọng lượng: 14kg
(Dry Block Temperature Calibrators
Model: 3028900)
Techne Vietnam Insert
Model: 7032538
Techne Vietnam Insert
Model: 7032574
Techne Vietnam Insert
Model: 7032718

 

 
 Quay lại Share on Facebook  Google Lần xem (477)  Lên đầu trang