SAC Vietnam Cup C (CPU C) of DGT801B 
SAC Vietnam Power of DGT801B
SAC Vietnam Màn hình bị hỏng linh kiện
Sửa màn hình
Note: Nhưng sửa xong nếu màn hình bị hỏng tiếp con chip khác thì SAC sẽ không chịu trách nhiệm bảo trì lại
SAC Vietnam Màn hình bị hỏng linh kiện
Thay màn hình mới

 

 
 Quay lại Share on Facebook  Google Lần xem (429)  Lên đầu trang