Tsubaki Vietnam Type: TSB152M
Tsubaki Vietnam Model: TSBSS200 (TSBSS05 + TSB2CT200)
Tsubaki Vietnam Model: TSBSA200 (TSBSA05 + TSB2CT200)
Tsubaki Vietnam Model: TSBSS300 (TSBSS05 + TSB2CT300)
Tsubaki Vietnam Model: TSBSA300 (TSBSA05 + TSB2CT300)

 

 
 Quay lại Share on Facebook  Google Lần xem (462)  Lên đầu trang