Helios Preisser Vietnam Nivo cân bằng đế chữ -V: 0-200mm
Model: 0550022
Kích thước: 200mm Độ chính xác: 0,02mm/m Tiêu chuẩn DIN 877 Trọng lượng: 1,65kg
(Levels 055022 )
 
Helios Preisser Vietnam Nivo cân bằng đế chữ -V: 0-200mm
Model: 0550022
Kích thước: 200mm Độ chính xác: 0,02mm/m Tiêu chuẩn DIN 877 Trọng lượng: 1,65kg
(Levels 055022 )