Baumer Vietnam Capacitive sensor , PNP, DC3 wires , NO )
    Loại PNP 3dây
    Nguồn : 24 VDC
    Đường kính : 16 -18mm
    Khoảng cách phát hiện : 10 mmm