Panasonic Vietnam Replaced by: TA-51TN
Weight: 6 kgs
(Anemometer PROBE
Model: TR-51TN)
Panasonic Envirmental System & Engineering
PESE
*** Giá chưa bao gồm tủ xử lý tính hiệu (box). 
Panasonic Vietnam Replaced by: TA-51TN
Weight: 11-15 kgs
(Anemometer PROBE
Model: TR-51TN)
*** Giá gồm tủ tính hiệu ( box), Probe TA-51TN và một số linh kiện khác (1 set) included some eccessories
  * clearly confirm before order!
  * attached datasheet detail for Hai Van Pass Tunnel
  * Nếu đặt hàng trong năm nay thì Tháng 3 hàng về
  * Nếu đặt sang năm thì confirm lại